nieuws

Principeakkoord over sociaal plan voor boventallige ASR-medewerkers

Archief

De vakbonden hebben met Fortis ASR een principeakkoord bereikt over een sociaal plan voor de 750 arbeidsplaatsen die de komende drie jaar bij het concern gaan verdwijnen.

In de afspraken die vorige week zijn gemaakt, zijn twee vernieuwende elementen opgenomen: boventallige medewerkers kunnen na een bemiddelingsperiode van zes maanden kiezen tussen beëindiging van het dienstverband met een vergoeding of het in dienst treden bij een detacheringsbureau. Verder is de regeling voor standplaatswijzigingen aanzienlijk verbeterd.
Unie-bestuurder Gerwin van der Lei is tevreden met de uitkomst: “Boventallige medewerkers hoeven nu niet meer na zes maanden de WW in. Na een halfjaar kan de werknemer in dienst treden bij een detacheringsbureau”. Welke detacherings- of uitzendbureaus daarvoor beschikbaar zijn, is nog niet bekend. “Dat is de verantwoordelijkheid van Fortis ASR”, aldus Van der Lei. “Voorheen bood een sociaal plan de mogelijkheid van een uitkering in geld óf arbeidsbemiddeling. Dit plan geeft de werknemers een keuze.”
Detachering
Als detacheringsbureau is ingeschakeld United Restart, een reïntegratie- en herplaatsingsorganisatie die zich onder meer specialiseert in bemiddeling bij boventalligheid. United Restart telt circa veertig vestigingen in ons land. Medewerkers die voor de detacherings-optie kiezen, krijgen eerst een tijdelijk dienstverband. “Die constructie is mede afhankelijk van de duur van het dienstverband bij Fortis ASR”, zegt Van der Lei. “De vergoeding van Fortis ASR wordt gebruik om het salaris bij het detacheringsbureau te betalen. Je moet het zien als een soort rugzakje met geld. Wordt de medewerker gedetacheerd, dan komt daar geld bij.”
Deze fase duurt, afhankelijk van leeftijd en aantal dienstjaren van de medewerker, minimaal zes en maximaal 18 maanden. De medewerker ontvangt minimaal 80% van zijn oude salaris. Dat bedrag wordt tot 100% aangevuld als de medewerker wordt gedetacheerd. Wordt een vaste baan gevonden, dan krijgt de medewerker het niet opgebruikte deel van zijn individuele budget mee. Vindt de medewerker geen vaste baan, dan kan hij voor onbepaalde tijd in dienst treden bij United Restart.
Standplaatswijziging
De regeling voor standplaatswijzigingen is volgens Van der Lei aanzienlijk verbeterd. De totale extra reiskosten worden gedurende drie jaar volledig vergoed. De compensatie voor extra reistijd gaat van 12 maanden 100% naar 36 maanden, waarvan de eerste 24 maanden voor 100% worden gecompenseerd en de volgende 12 maanden voor 50%. Voorwaarde is dat de enkele reistijd meer dan 45 minuten bedraagt.
Als het werk wordt verplaatst waardoor de reisduur enkele reis meer wordt dan anderhalf uur, dan kan de medewerker ervoor kiezen boventallig te worden verklaard. De medewerker komt dan in aanmerking voor alle maatregelen die voor een boventallige gelden.
Het plan is nu ter goedkeuring voorgelegd aan de vakbondsleden, die tot 18 december kunnen stemmen.

Reageer op dit artikel