nieuws

Principe-akkoord over sociaal plan Trias

Archief

Zorgverzekeraar Trias heeft met de vakbonden een principe-akkoord gesloten over een sociaal plan in verband met een lopende reorganisatie, waaronder de definitieve sluiting van de vestiging in Gouda.

De sluiting van het kantoorpand van Trias in Gouda volgt op een jarenlang proces van inkrimpende bedrijfsactiviteiten en daarmee gepaard gaande reducties van personeel. “Wat daar is overgebleven, zijn vrijwel louter administratieve functies”, zegt Fred Polhout, bestuurder van FNV Bondgenoten. Binnen enkele maanden moeten ook de resterende 35 medewerkers worden overgeplaatst naar het hoofdkantoor in Gorinchem of naar elders.
Naar aanleiding van deze reorganisatie zijn de vakbonden een sociaal plan met de zorgverzekeraar overeengekomen dat voor alle medewerkers geldt. Een onderdeel van dit sociaal plan is dat boventallig verklaarde en vrijwillig opstappende werknemers een financiële tegemoetkoming ontvangen op basis van de kantonrechterformule. Ook zeggen de bonden “omvangrijke herplaatsingactiviteiten” te hebben bedongen bij het vinden van ander werk. “Keuze en bescherming tegelijkertijd dus”, aldus Polhout. Hij zegt dat de vakbonden tevreden zijn over het bereikte akkoord met de zorgverzekeraar.

Reageer op dit artikel