nieuws

‘Premievrijstelling bij arbeidsongeschiktheid is toch automatisch

Archief

meeverzekerd?’

Bij de Raad van Toezicht werd onlangs een opmerkelijke klacht ingediend. Hoewel premievrijstelling bij arbeidsongeschiktheid helemaal niet in de levensverzekering was meegenomen, eiste een polishouder toch dekking. Die claim ging de maatschappij, en in het kielzog de Raad, te ver.
De betreffende levensverzekering was verbonden aan een hypothecaire lening en tot stand gebracht via bemiddeling van de geldgever, die in deze optrad als zelfstandig tussenpersoon. Die (bank) blijkt een eigen aanvraagformulier te gebruiken, waarin de optie premievrijstelling bij arbeidsongeschiktheid (pba) helemaal niet aan de orde komt. “Dan zal het wel in de verzekering zijn inbegrepen”, zegt de polishouder nu het risico zich daadwerkelijk heeft voorgedaan. “Ik dacht het niet”, antwoordt de verzekeraar.
De verzekeringnemer meent nog een tweede argument te hebben die de maatschappij tot dekking moet verplichten. “Er is tussen de leden van het Verbond van Verzekeraars een onderlinge afspraak gemaakt om pba verplicht te aanvaarden. Die verplichting kan verzekeraar niet door tussenkomst van de geldgever omzeilen.” Volgens de maatschappij bestaat zo’n afspraak niet “Evenmin geldt dat een aanvraag voor een levensverzekering moet worden opgevat als een aanvraag om tevens pba te dekken, tenzij het tegendeel blijkt.”
Ten slotte heeft de verzekeraar nog uitgevonden dat de klager eerder bij andere maatschappijen levensverzekeringen heeft afgesloten waarbij desgevraagd pba is meeverzekerd. “Klager weet dus uit eigen ervaring dat dekking van dit risico met zoveel woorden moet worden aangevraagd.”
De Raad van Toezicht is het eens met de verzekeraar en vindt ook niet dat “hij gehouden was om klager bij het aangaan van de verzekering te wijzen op het ontbreken van de pba-dekking”.

Reageer op dit artikel