nieuws

Premierestitutie Pembapolis

Archief

De Amersfoortse was er als de kippen bij. Direct nadat de Pemba-plannen openbaar werden, liet de verzekeraar weten dat hij in verband hiermee miljoenen aan premies zal restitueren.

Zonder Pemba, en dus zonder premiedifferentiatie is de premiedempingsverzekering, met terugwerkende kracht, overbodig. “Als de Pemba voor kleine werkgevers volgend jaar wordt afgeschaft, hoeven wij geen uitkeringen te verstrekken voor werknemers die in 2001 en 2002 arbeidsongeschikt zijn geworden”, aldus De Amersfoortse. De restitutie loopt in de papieren, want de verzekeraar heeft ruim 10.000 Pemba-contracten waarvan zo’n 9.000 met kleine werkgevers. “We zijn snel met onze mededeling gekomen, want we wilden niet afwachten tot de bedrijven met vragen hierover zouden komen.”
Volgens De Amersfoortse is de restitutie geen plicht. “Er is dekking geweest, maar achteraf is gebleken dat wij door overheidsoptreden geen risico hebben gelopen. Noch volgens de wet, noch volgens de polis zijn we ergens toe verplicht. Ook is er geen jurisprudentie over. Het is een geheel nieuwe situatie.”
Van het handjevol verzekeraars dat premiedempingspolissen voert, heeft Interpolis laten weten ook de premies te restitueren. “Wij vinden dat niet meer dan normaal. De klant heeft er recht op, als achteraf blijkt dat wij over een bepaalde periode geen risico hebben gelopen.” De Goudse zegt zich nog te beraden. “We moeten eerst de finesses van de voorstellen kennen.”
Nationale-Nederlanden zal de premies teruggeven, maar wil die verrekenen met de premie voor nieuwe ziekteverzuimverzekeringen. Het kabinet is namelijk ook van plan de loondoorbetalingsplicht van werkgevers op te rekken van één jaar naar twee jaar. Dat betekent dat nieuwe uitgebreidere verzuimverzekeringen zullen worden gesloten en dat tevens een aantal werkgevers dat nu geen verzuimverzekering heeft, die zal gaan sluiten.

Reageer op dit artikel