nieuws

Premieomzet Fortis in volle breedte hoger

Archief

Het Nederlandse verzekeringsbedrijf van Fortis heeft in het tweede kwartaal in alle branches de premieomzet vergroot. Fortis ASR boekte 6% meer brutopremie; netto bleef 5,7% meer over: e 1.044 mln.

Het levenbedrijf vergrootte de premieomzet in het tweede kwartaal netto met 2,4% tot e 569 mln; over de eerste zes maanden resteert nog een omzetdaling van 3,1%. Die daling is te danken aan het wegvallen van een pensioencontract met PGGM. Het premie-inkomen uit individuele levensverzekeringen is daarentegen met 5% gestegen, vooral door pensioenverzekeringen.
De onderdelen Schade en Zorg hebben na een half jaar allebei 8% premiegroei bereikt tot bruto e 1.214 mln respectievelijk e 647 mln. Alle schadebranches laten een gezonde groei zien. In nettopremies ziet de omzetverdeling er als volgt uit: Ongevallen en Ziekte e 341 (310) mln, Auto e 260 (241) mln, Brand e 150 (137) en Overig e 185 (152) mln.
Resultaten
Het operationele verzekeringsresultaat is in ons land met e 130 (141) mln licht lager dan in de eerste helft van 2002. Daarvoor verantwoordelijk zijn onder meer de lagere marges (dividend en fees) op levensverzekeringen gekoppeld aan beleggingen en de lage rente. Daarentegen verbeterden de resultaten Arbeidsongeschiktheid en Ziekteverzuim “bevredigend”. Fortis ASR wil de resultaten de komende jaren verbeteren door backoffices te integreren, staven te centraliseren, meer aandacht te geven aan riskmanagement en sterker te sturen op het rendement van zowel levens- als schadeverzekeringen. Resultaat van dit beleid is onder meer dat in de komende drie jaar 750 arbeidsplaatsen (14% van het huidige bestand) verdwijnen.
Het Fortis-concern boekte in het tweede kwartaal een nettowinst van ruim e 1,1 mld, na een verlies van bijna een half miljard in het eerste kwartaal. Het eigen vermogen is in de eerste helft van dit jaar gedaald tot e 10,2 (10,9) mld. De solvabiliteit van Fortis was eind juni met e 16,9 mld ‘kernkapitaal’ 74% boven het wettelijke minimum en 9% boven het interne minimum. Fortis heeft zijn belang in aandelen inmiddels afgebouwd van 7% naar 5,5%: er werd voor e 2 mld aan aandelen verkocht, wat een boekverlies opleverde van e 647 mln.

Reageer op dit artikel