nieuws

Premiegroei Loyalis (ABP)

Archief

Het premie-inkomen van Loyalis Verzekeringen, de nieuwe naam van ABP Verzekeringen, is vorig jaar met bijna 11% gestegen tot e 210,8 (190,3) mln.

Het gaat om het premie-inkomen voor eigen rekening. Vooral de schadeverzekeringen neemt Loyalis meer dan voorheen voor eigen risico. Mede om die reden zijn de solvabiliteitsmarges van Loyalis Schade en Loyalis Leven iets teruggelopen, tot respectievelijk 391% en 239%. Loyalis haalt ruim tweederde van de premie-omzet uit levensverzekeringen (vooral lijfrenten voor nabestaanden en pensioenaanvulling). De schadetak leunt sterk op de arbeidsongeschiktheidsverzekering IP Aanvullingsplan, tot 1997 ondergebracht bij SNS Reaal-dochter Proteq.
De resultaten van Loyalis zijn verder verbeterd. De nettowinst bedroeg e 5,5 (4,5) mln, terwijl op vrijwillige basis nog eens voor e 1,1 mln is toegekend aan indexatie van levenproducten. Loyalis noemt zichzelf graag “geen doorsnee-verzekeraar”. In het jaarverslag geeft de Limburgse maatschappij daar een voorbeeld van. “In situaties waarin er voor de verzekeringnemer niet langer sprake is van een verzekerbaar belang, werden en worden door Loyalis verzekeringen beëindigd en eventueel teveel betaalde premies op eigen initiatief gerestitueerd.”
BSA Schaderegeling
Onderdeel van het bedrijf Loyalis is letselschadebureau BSA. Voor de algemene schade- en regresmarkt blijft dit bureau werkzaam onder de naam BSA Schaderegeling, in de sectoren overheid en onderwijs is de nieuwe naam Loyalis Schaderegeling. Het Haagse bureau, dat in 1997 werd overgedragen van het ministerie van Financiën naar het ABP, wil een groter marktaandeel en krijgt bijkantoren in de provincies Limburg en Groningen.
Premie ABP
Tegenvallende beleggingsresultaten en loonstijgingen hebben de dekkingsgraad van pensioenfonds ABP vorig jaar doen dalen van 124% naar 112%. De pensioenpremie is daarom verhoogd van 11,2% naar 13,2% en verdere stijgingen liggen voor de hand. ABP behaalde vorig jaar een rendement van -0,7% (tegen gemiddeld -2,8% voor alle pensioenfondsen). Het belegd vermogen is e 147,3 mld.
Bij ABP zijn ruim één miljoen deelnemers aangesloten, werkend voor ruim vijfduizend overheids- en onderwijsinstellingen. Er zijn 646.000 pensioengerechtigden.

Reageer op dit artikel