nieuws

Premiegroei ING in eerste kwartaal

Archief

ING Nederland heeft in het eerste kwartaal van dit jaar de brutopremie-omzet verhoogd. Leven boekte een plus van 2,2%, Schade kwam procentueel uit op een groei van 12,7%.

De brutopremies Leven van ING bedroegen in de eerste drie maanden in ons land e 1.465 (1.433) mln. Het resultaat daalde echter met 11% tot e 395 (444) mln. In het eerste kwartaal van 2001 zat echter een vrijval van e 85 mln uit de catastrofevoorziening in het resultaat begrepen. Zonder die vrijval zou de brutowinst 10% zijn gestegen, onder meer door hogere verkoopwinsten in onroerend goed en betere resultaten op kosten.
Bij een premieomzet van e 881 (860) mln behaalde het schadebedrijf een sterk verbeterd resultaat van e 55 (42) mln. De branches Ongevallen en Varia deden het goed, de resultaten Brand en Motorrijtuigen daalden echter richting nullijn.
Wereldwijd was ING in het eerste kwartaal goed voor e 14.140 premie (+9,7%) en een nettowinst van e 1.136 (1.131) mln. De inkomsten uit assurantieprovisie stegen tot e 33 (26) mln.

Reageer op dit artikel