nieuws

Premie-inkomen VVAA slechts 2% omhoog

Archief

Bij VVAA steeg vorig jaar het totale premie-inkomen van e 130,3 mln naar e 133,4 mln. Het technisch resultaat daalde van e 7,4 mln naar e 7,0 mln.

In het jaarverslag schrijft de VVAA, verzekeraar en belangenbehartiger van (para)medici, dat in de schadesector de omzet en marges onder druk zijn komen te staan door “stevige concurrentie en meer prijsbewuste verzekerden”. De VVAA had vorig jaar uit schadeverzekeringen een brutopremie-inkomen van e 68,8 (63,0) mln. Het was voornamelijk afkomstig uit ziektekosten- en autoverzekeringen. Het technisch resultaat in de schadesector kwam uit op e 3,0 (3,1) mln.
VVZA is mederisicodrager in Medifire en Medirisk, twee onderlingen waarin ziekenhuizen en andere medische instelling hun brandverzekering respectievelijk hun medische aansprakelijkheid hebben ondergebracht. VVAA voert ook het management over deze onderlingen.
In de levensector bedroeg het brutopremie-inkomen e 64,6 (67,6) mln. Het technisch resultaat kwam uit op e 4,0 (4,3) mln.
De VVAA (625 fulltime-medewerkers) behartigt via de Vereniging VVAA – die enig aandeelhouder is van de VVAA-groep – de belangen van bijna 76.000 medici en paramedici. De groep omvat bureaus voor rechtsbijstand, praktijkadvisering, belastingadvies, accountancy, vermogensbeheer en een assurantiekantoor en een reisbureau. Uit deze zaken had VVAA een inkomen van e 28,0 (23,2) mln.
De groepsomzet kwam uit op e 220,3 (213,0) mln. Het eigen vermogen van de groep bedroeg e 92,2 (85,8) mln. VVAA 2001 2000 (in e mln) omzet 220,3 213,0 beleggingsopbrengsten 58,9 59,5 overige opbrengsten 28,0 23,2 brutopremie Leven 64,6 67,6 techn. resultaat Leven 4,0 4,3 brutopremie Schade 68,8 63,0 w.v. ongevallen/ziekte 24,3 21,9 motorrijtuigen WA 10,2 8,7 motorrijtuigen casco 12,7 12,2 brand 4,7 4,3 aansprakelijkheid 5,2 5,0 overige varia 10,4 9,6 techn. resultaat Schade 3,0 3,1 w.v. ongevallen/ziekte 0,2 1,2 motorrijtuigen WA -0,3 -1,2 motorrijtuigen casco 1,6 1,8 brand 0,9 0,7 aansprakelijkheid 1,0 1,5 overige varia -0,5 -0,9

Reageer op dit artikel