nieuws

Postbank vernieuwt rechtsbijstandpolis

Archief

De Postbank heeft de rechtsbijstandpolis vernieuwd. De aanvullende dekking voor arbeidsrecht en fiscaal recht/vermogensbeheer is nu gesplitst.

Met het oog op ouderen vond de Postbank het wenselijk de dekking voor arbeidsrecht niet langer te combineren met de dekking voor fiscaal recht en vermogensbeheer. De overige twee aanvullingen op de basisdekking (Motorrijtuigen en Eigen Woning) zijn niet gewijzigd.
Voor de basisdekking betalen alleenstaanden zonder en met kinderen een jaarpremie van e 82,75 resp. e 92,75, en samenwonenden zonder en met kinderen van e 88,98 resp. e 98,98. Voor de aanvullende dekkingen gelden, ongeacht de samenstelling van het huishouden, de volgende jaarpremies: Motorrijtuigen e 21,63, Eigen Woning e 27,04, Arbeidsrecht e 20, Fiscaal Recht/Vermogensbeheer e 40. Voor de uitvoering van de rechtsbijstand en voor de know how is de Postbank aangesloten bij SRK Rechtsbijstand.
Eind vorige week heeft de Postbank over het gewijzigde product een mailing aan cliënten de deur uitgedaan. Cliënten die in augustus bij de Postbank een reisverzekering sloten, hebben daarbij al een brochure over de vernieuwde rechtsbijstandpolis ontvangen.

Reageer op dit artikel