nieuws

Postbank niet onder indruk van beschuldiging Vermogensmonitor

Archief

De Vermogensmonitor, een organisatie die zich opwerpt als belangenbehartiger voor mensen die zich door een financiële instelling gedupeerd voelen, wil dat de Postbank een schadevergoeding gaat uitkeren aan klanten die een MeerWaarde Hypotheek hebben gesloten. De organisatie zegt honderden klachten over het product te hebben ontvangen.

De beleggingsresultaten zijn bij deze hypotheek de laatste twee jaar zwaar tegengevallen en Vermogensmonitor vindt dat Postbank haar zorgplicht heeft verzuimd door het beleggingsrisico voor de klanten niet adequaat te beperken. Door slecht fondsbeheer zouden duizenden hypotheekklanten in de problemen zijn gekomen.
Klanten die een MeerWaarde Hypotheek hebben gesloten, moesten een deel van hun vermogen (in de meeste gevallen de overwaarde op de oude woning) beleggen in het Postbank Obligatiefonds, dat werd aangemerkt als een veilige belegging. In 2002 en 2003 werd met dit fonds echter een jaarrendement gehaald van respectievelijk -6,14% en -6,34%. De koers is de afgelopen twee jaar gedaald van e 29,10 tot e 23,23. Naast de hypotheekklanten zouden nog zo’n honderdduizend klanten hebben belegd in het obligatiefonds.
Oorzaak voor de koersdaling is volgens de Vermogensmonitor dat voor een groot deel wordt belegd in Amerikaanse obligaties, die te lijden hebben gehad onder de waardevermindering van de dollar. “Het vermoeden bestaat dat de fondsbeheerder heeft nagelaten de valutarisico’s (voldoende) af te dekken”, aldus de Vermogensmonitor, die Postbank aansprakelijk wil stellen voor de verliezen die de klanten hebben geleden.
In de MeerWaarde Hypotheek wordt de overwaarde van de oude woning gebruikt om de hoofdsom te verhogen en de maandlasten te drukken. Dat gebeurt door het eigen vermogen te splitsen in twee delen: een aanvullingsdeel en een kapitaalopbouwdeel. Het eerste deel wordt belegd in het Postbank Obligatiefonds, waaruit een maandelijkse uitkering plaatsvindt om de maandlasten te verlagen.
Volgens Postbank hebben klanten met een MeerWaarde Hypotheek geen last van de slechte prestaties van het obligatiefonds. “Pas na een aantal jaren kun je zeggen wat de effecten zijn van deze koersdaling. De verwachting is dat het rendement wel weer zal aantrekken”, zegt woordvoerder Mark Beers. “Maar de kans op herstel wordt wel elke maand minder”, is de repliek van Vermogensmonitor. Beers bestrijdt echter dat klanten nu al in financiële problemen zijn gekomen en dat de verantwoordelijke fondsbeheerder is ontslagen. “Het fondsbeheer wordt gedaan door een heel team. Het Postbank Obligatiefonds is in de MeerWaarde Hypotheek nu vervangen door het Euro Obligatiefonds, dat niet gevoelig is voor valutarisico’s.” Dat fonds kent overigens wel een lagere rendementsverwachting.
Open brief
De Vermogensmonitor wil met Postbank om de tafel gaan zitten om een oplossing te vinden. Daartoe is een open brief gestuurd aan de bank: “Bijzonder alarmerend vinden wij de berichten over de wijze waarop de Postbank thans denkt de problemen op te lossen. Uw cliënten ontvangen uiteenlopende voorstellen welke tevens zijn voorzien van een verklaring waarmee zij afzien van ‘claims’ tegen Postbank. Uit ontwikkelingen valt op te maken dat de kwestie omtrent de MeerWaardehypotheek thans escaleert”, schrijft directeur Paul van Straaten.
“Wij benaderen de klant individueel, omdat elke klant zijn eigen historie heeft”, zegt Beers. “Wij hebben wel gereageerd op de brief van de Vermogensmonitor, maar individuele gevallen kunnen we daarmee niet behandelen. Wij hebben over de MeerWaarde Hypotheek enkele tientallen brieven ontvangen van klanten en die hebben wij behandeld. Die klanten hebben zelf aangegeven dat ze wilden overstappen naar een andere hypotheekvorm. Wij vinden het natuurlijk ook heel vervelend dat de resultaten tegenvallen, maar wij raden een overstap af. De MeerWaarde Hypotheek is een langetermijnproduct. Als klanten nu uitstappen, nemen ze hun verlies en kunnen ze dat niet meer goedmaken.” Als de klant toch aangeeft van het obligatiefonds af te willen, dan moeten ze ervoor tekenen dat ze de wijziging later niet meer ongedaan willen maken. “Hoewel wij een overstap naar bijvoorbeeld een aflossingsvrije hypotheek afraden, mogen klanten dat doen. Maar wij willen dan niet meer terugkijken.”

Reageer op dit artikel