nieuws

Postbank houdt intermediair ‘hypotheekspiegel’ voor

Archief

Postbank gaat zich op hypotheekgebied nadrukkelijk profileren als intermediairbank. Dat was de belangrijkste boodschap van het hypotheekcongres dat de ING-dochter onlangs voor vijfhonderd tussenpersonen in Bussum organiseerde. Tegelijk introduceerde de bank de Hypotheek Spiegel, een kwaliteitsonderzoek waaraan tussenpersonen de kwaliteit van hun dienstverlening kunnen afmeten.

Marketingdirecteur Hans van der Noordaa schetste de aanwezigen een positief toekomstbeeld: “De explosieve groei in de hypotheekmarkt zet de komende jaren naar verwachting door”. Hij verwacht vooral een blijvende groei in het aantal hypotheken voor doorstromers. Zijn visie werd ondersteund door de zaal; 71% van de aanwezigen – voornamelijk tussenpersonen die bemiddelen in zowel hypotheken als verzekeringen – gaf aan dit jaar meer hypotheekproductie te verwachten dan in 2001. Eenderde denkt zelf een omzetstijging van meer dan 20% te realiseren. Verder bleek dat de meerderheid van mening is dat de administratieve afhandeling bij de Postbank het afgelopen jaar is verbeterd.
HypotheekSpiegel
Jurjen Oosterbaan van bureau D&O presenteerde aan het eind van de avond de HypotheekSpiegel. Tussenpersonen kunnen zich aanmelden voor dit onderzoek dat bij klanten de tevredenheid meet over het gegeven advies. Het onderzoek zal volgend jaar plaatsvinden, waarbij tussentijds aan het hypotheekkantoor wordt gerapporteerd.
Het onderzoek inventariseert in drie stadia het oordeel van prospects en klanten die in de onderzoeksperiode contact hebben met het kantoor. Zij krijgen een enquêteformulier thuisgestuurd met vragen over ruim zeventig verschillende items. Na het onderzoek ontvangt het kantoor een onderzoeksrapport, waarin naast de resultaten van het eigen kantoor ook een vergelijking met de resultaten van andere kantoren is opgenomen. Postbank krijgt wel een rapportage, maar geen gegevens van individuele kantoren.
Deelname aan het onderzoek kost e 1.500 per jaar (incl. btw). Tegen meerprijs is het mogelijk meer gegevens uit het onderzoek met elkaar te laten vergelijken (zogenaamde crossings). Voor elk teruggestuurd formulier wordt daarnaast e 2 aan een goed doel geschonken.
Startershypotheek
Voor de verkoop van hypotheken trekt Postbank nadrukkelijk de kaart van het intermediair. Ter ondersteuning komt de ING-dochter deze maand nog met nieuwe adviessoftware. Verder hoopt Postbank met het kwaliteitsonderzoek de kwaliteit van de tussenpersonen te verbeteren en daarmee de omzet te vergroten. Dat laatste moet daarnaast gebeuren door het introduceren van nieuwe producten. Zo is onlangs de Startershypotheek geïntroduceerd, gericht op jonge hoogopgeleide mensen van wie verwacht kan worden dat het inkomen in de komende jaren flink gaat stijgen. Op basis van de verwachte inkomensontwikkeling kan een bedrag worden geleend dat 30% hoger is dan normaal. Een deel van de lening (of het eventueel aanwezige spaargeld) wordt aangewend om de eerste jaren de maandlasten te verlagen.
De Startershypotheek wordt niet actief gepromoot naar de consument. “De adviseur bepaalt zelf of de klant in aanmerking komt voor deze hypotheek. Daarvoor hebben we een test ontwikkeld. We willen vermijden dat mensen die daar niet voor in aanmerking komen, gaan vragen naar zo’n hypotheek”, zegt woordvoerder Mark Beers. Tussenpersonen kunnen de hypotheek alleen verkopen als zij een workshop hebben gevolgd.
Marketingdirecteur Hans van der Noordaa ziet voorlopig geen einde aan de groei in de hypotheekmarkt.

Reageer op dit artikel