nieuws

Postbank

Archief

Postbank

De Postbank heeft de navigatiestructuur en laadsnelheid van de site (www.postbank.nl) verbeterd. Verder zijn de verschillende manieren om de Postbank te benaderen (e-mail, telefoon, adviseur aan huis) meer geïntegreerd. De klant kan zelf bepalen hoe hij informatie opvraagt en advies krijgt.
PAO Pensioenrecht
Aan de Vrije Universiteit Amsterdam start in maart weer een nieuwe cyclus lezingen ‘Actualiteiten Pensioenrecht’. Het bureau Post-Academisch Onderwijs, waaraan pensioenautoriteit Erik Lutjens is verbonden, vraagt e 550 voor het bijwonen van de vier lezingen (e 160 per lezing). Meer informatie: www.rechten.vu.nl/postacademisch.
Verzekeringsrecht
‘De overeenkomst van levensverzekering’ is de titel van het jongste boek in de Kluwer-serie Verzekeringsrecht (ISBN 90.90.1301.107.1). Het e 55 kostende boek, geschreven door NN-jurist Wouter Kalkman, telt bijna vijfhonderd pagina’s. Tel. Kluwer: 0570-67.34.49.
Pensioeninfo
Uitgeverij Elsevier heeft een derde boek gedrukt in de reeks Pensioeninfo. Het gaat om ‘Levensverzekering en scheiding’, met aandacht voor kapitaal, lijfrente- en pensioenverzekeringen. Auteur is mw. mr. M.J. Bouman; het boek kost los e 20. Meer informatie: www.elsevierjuridisch.nl.
Veilig ondernemen
Het Verbond van Verzekeraars heeft samen met vertegenwoordigers van overheid en bedrijfsleven het actieplan Veilig Ondernemen ondertekend. Daarmee moet de criminaliteit tegen het bedrijfsleven in 2008 met 20% zijn teruggedrongen. Bedrijven lijden door criminaliteit jaarlijks e 3 mld materiële schade.
Arntz van Helden
Expertisebureau Arntz van Helden heeft het ISO 9001-2000-certificaat ontvangen. Het bureau was al gecertificeerd volgens de ISO 9002-norm, die een kwaliteitsnorm is voor de interne procedures. De 9001-2000-norm heeft betrekking op het verbeteren van de klanttevredenheid.
Verkoop Sirius
De engineeringgroep ABB heeft zijn verzekeringsdochter Sirius, met vestigingen in Hamburg, London, Stockholm en Zürich, verkocht aan de schadeverzekeraar White Mountains Insurance Group in de VS. De overname levert ABB een bedrag van e 360 mln op.
Schadebeperkingsplicht
Bij Kluwer is in de serie Recht en Praktijk het boek Schadebeperkingsplicht verschenen van de hand van mr. A. Keirse. Het boek (ISBN 90 13010253) behandelt hoever de schadebeperkingsplicht gaat voor benadeelden van een schadevoorval, wat de gevolgen zijn als beperkende maatregelen achterwege blijven en wie opdraait voor de kosten van die maatregelen. Het boek kost e 52 en is verkrijgbaar in de boekhandel en bij Kluwer, tel. 0570-67.34.49.
Secretaressen
Mevrouw van den Berg, een detacheringsbedrijf, biedt sinds kort secretariële ondersteuning in de verzekeringsbranche. Het bedrijf speelt hiermee in op de behoefte aan snelle en deskundige ondersteuning als secretaressen uitvallen door ziekte, zwangerschap, etc. Voor meer informatie is de website www.mevrouwvandenberg.nl te raadplegen.
Ambassadeur
“De bestaande relaties zijn de beste ambassadeurs voor de financiële adviseur.” Dat stellen de initiatiefnemers R-AP en Triple I Group van For The Extra Effect Too (4TEE2). Het aanbevelingsprogramma wil bestaande relaties bewegen tot het aanbevelen van hun financieel adviseur aan vrienden en familie. Aangedragen prospects worden benaderd via e-mailmarketing.
Fortis
Fortis gaat 80 miljoen aandelen van zijn Amerikaanse bedrijf verkopen via de beurs van New York. Daarmee komt zo’n 55% van het kapitaal op de markt. Fortis hoopt bij een uitgiftekoers van $ 20 tot $ 22 uiteindelijk een kapitaal van zo’n e 1,35 mld op te halen. De beursintroductie van Fortis Inc., dat Assurant gaat heten, past in Fortis’ strategie zich te concentreren op de Benelux, Europa en Azië.
Akkermans-cursus
Akkermans & Partners Cognitief houdt dit voorjaar voor de zevende keer de schriftelijke cursus ‘Pensioen Actueel’. Drie pensioenjuristen van Akkermans nemen in negen dagen tussen 9 april en 4 juni diverse pensioenonderwerpen door. De kosten voor de leergang zijn e 1.595 (excl. btw). Meer informatie: tel. 040-292.59.74.
Wegvervoerder
Nibe-SVV herhaalt vanaf maandag 1 maart (Rotterdam) en maandag 8 maart (Tilburg), de praktijkgerichte training De Wegvervoerder. Deze training, met zes avondbijeenkomsten van elk drie uur, is bedoeld voor acceptanten en schadebehandelaars, evenals voor medewerkers bij het intermediair. Kosten bedragen e 925 en levert voor NVA- en NBVA-leden 30 PE-punten op. Informatie: Nibe-SVV, Hans de Vries telefoon 020-520.86.39. Voor inschrijving: cursistendesk, e-mail: cursist@nibesvv.nl.
Cijfers 2004
Softwarebedrijf Infa stelt een primeur te hebben bereikt door voor 1 januari al haar duizenden klanten in staat te stellen adviezen uit te brengen met de meest recente sociale en fiscale cijfers van 2004. Volgens Infa is dit bereikt doordat updates via internet worden verspreid.
Igor
Voor personeelsadvisering en werving en selectie kunnen assurantiekantoren tot vijftien medewerkers zich sinds 1 januari wenden tot Igor Personeelsdiensten. Meer informatie is te vinden op www.igorigor.nl.
GIM adapter
Softwarebedrijf Tjip, leverancier voor onder meer MeetingPoint, heeft een GIM-BP module ontwikkeld: Tjip Extranet Adapter (TEA). Met deze module is de verzekeraar instaat de koppeling van systeemhuispakketten met haar extranet snel te realiseren. TEA is al ingebouwd in de MeetingPoint omgeving. Deze balkberichten zijn niet in het blad opgenomen.

Reageer op dit artikel