nieuws

Pool voor zware brand- risico’s opgeheven

Archief

De Pool Zware Brandrisico’s Provinciale Maatschappijen (ZRP) wordt na 36 jaar opgeheven. De afnemende noodzaak voor de zeven resterende deelnemers om brandrisico’s bij de pool onder te brengen, is de oorzaak.

Tot de opheffing van de pool is besloten vanwege de teruglopende productie en omvang van de portefeuille. Oorzaak daarvan is het ruimere acceptatiebeleid van de poolparticipanten, zegt Hans van Dijl, directeur van poolbeheerder Vereenigde Assurantiebedrijven Nederland (VAN) in Amsterdam. Door de sterk teruglopende omzet werden de totale kosten van het poolbeheer onevenredig hoger, aldus Van Dijl. “De pool is dus niet levensvatbaar meer.” De resterende pooldeelnemers zijn: Aegon, AXA, Delta Lloyd, De Goudse, Fortis ASR, Nationale-Nederlanden en Reaal.
Afbouw
De afbouw van de portefeuille begint per 1 maart volgend jaar; een jaar later moeten de vijfhonderd tot zeshonderd brandposten door de zeven pooldeelnemers zijn overgesloten naar de eigen risicodrager of naar de OOM, die is gespecialiseerd in de verzekering van zware of bijzondere risico’s. De bedrijfsmatige brandrisico’s betreffen onder meer disco- en videotheken, garagebedrijven en seksshops. De brutopremie van de pool beloopt bijna e 1 mln.
Bij de start van de pool participeerden nog ruim twintig provinciale maatschappijen in de pool, maar dit aantal is in de jaren daarna door fusies en overnames sterk geslonken, zegt directeur Hans van Dijl. De VAN is verder beheerder van de pool voor aansprakelijkheidsrisico’s van het intermediair (Bavam), Milieupool, NHT-pool (terrorisme) en Atoompool.

Reageer op dit artikel