nieuws

Politieke steun voor Route Mobiel in strijd tegen ANWB

Archief

Route Mobiel, de nieuwe concurrent van de Wegenwacht op het gebied van pechhulpverlening, heeft tot 15 november 65.605 ANWB-leden weten te verleiden tot een overstap. Bezoekers van de eigen site worden opgeroepen bij de ANWB bezwaar te maken tegen de huidige opzegtermijn. Ook het ministerie van Economische Zaken oefent druk uit op de ANWB.

Onder de noemer ‘ANWB wees coulant’ vinden bezoekers van www.routemobiel.nl een standaardtekst die zij kunnen gebruiken in een e-mailbericht aan de ANWB. Daarin wordt bezwaar gemaakt tegen de opzegtermijn en verzocht het lidmaatschap met onmiddellijke ingang te beëindigen. Leden moeten vóór 15 november opzeggen om hun lidmaatschap per 1 januari daaropvolgend te beëindigen. Route Mobiel ziet deze “monopolistische trekjes” als een belemmering van haar concurrentiepositie en hoopt met deze actie meer steun te krijgen voor een verkorting van de opzegtermijn.
De Tweede Kamer heeft zich gemengd in de discussie. Een meerderheid van de Kamerleden vindt de opzegtermijn van de ANWB, die overigens nog altijd bijna vier miljoen leden telt, te lang. Steun voor Route Mobiel is er ook van de kant van staatssecretaris Van Gennip van Economische Zaken. Zij heeft ANWB-directeur Guido van Woerkom schriftelijk verzocht de opzegtermijn te verschuiven naar 1 januari. “Eventuele tegenwerking van de ANWB bij mensen die van de ANWB naar Route Mobiel willen overstappen, zou ongepast zijn. Andersom uiteraard ook. Enige rivaliteit is goed en houdt bedrijven scherp. Maar consumenten mogen daarvan niet de dupe worden.”
Kamerlid Bakker (D66) had Van Gennip vorige maand verzocht om een mededingingsrechtelijk onderzoek door de NMa. In antwoord op zijn vragen stelde zij onder meer dat de Wegenwacht van de ANWB als verzekering aangemerkt kan worden. Verder vraagt zij zich af of het lidmaatschap van de dienst gekoppeld mag worden aan het opzegregime van de ANWB, omdat dat mogelijk toetreding van andere partijen als Route Mobiel belemmert. De NMa heeft echter geconcludeerd dat de contractsduur van één jaar die de ANWB hanteert, veelvuldig voorkomt en niet als mededingingsbeperkend is aan te merken. Een onderzoek naar de ANWB is daarmee van de baan.
De teller staat bij Route Mobiel inmiddels op ruim 85.000 leden. Nog dit jaar denkt directeur Michiel Muller de kaap van 100.000 te overschrijden. Proteq Direct (SNS Reaal) is risicodrager voor de pechhulpverzekering van Route Mobiel, die ook auto- en reisverzekeringen van Proteq aanbiedt aan verzekerden.

Reageer op dit artikel