nieuws

Politiek en vakbeweging zaaien onrust bij zorgverzekerden

Archief

Kort voor de verkiezingen is er door politici heel wat afgepraat over zorgverzekeringen. Ziekenfondsverzekerden konden vernemen dat hun premieverhoging “schandalig” is. Tezelfdertijd deelde de vakbeweging mee dat de premiestijgingen voor particuliere verzekeringen onnodig hoog waren.

Ruim een week voor de verkiezingen waren Jan Peter Balkenende (CDA), Gerrit Zalm (VVD) en Wouter Bos (PvdA) te gast in een tv-programma van Andries Knevel. Balkenende liet daar weten dat hij de stijging van de ziekenfondspremies exorbitant vindt en dat er grote verschillen zijn. Hij vertelde er niet bij, dat de verhoging uitsluitend de nominale premie betreft die onderdeel is van de totale premie en dat voor werknemers de procentuele premie niet omhoog is gegaan. Zalm knikte instemmend. Bos sprong er bovenop met de mededeling dat hij er daarom voor ging zorgen dat verzekerden konden overstappen naar een ander ziekenfonds. “Want nu kan dat niet”.
Zorgverzekeraars Nederland (ZN) schoot het debat bij Knevel in het verkeerde keelgat. De koepelorganisatie belde met de lijsttrekkers van de politieke partijen en stuurde hen een notitie waaruit zij konden lezen dat verzekerden wel degelijk kunnen overstappen – hetgeen al bijna tien jaar wettelijk is vastgelegd – en dat dit ook gebeurt. In 2001 hadden de ziekenfondsen 15,9% ‘verre verzekerden’ (buiten het oorspronkelijke werkgebied). ZN geeft wel toe, dat dit incidenteel problemen kan geven zoals onlangs toen een groepje huisartsen weigerde contracten te sluiten met ‘verre’ ziekenfondsen. In de notitie wordt ook uitgelegd dat de procentuele ziekenfondspremie voor elke verzekerde gelijk is en dat de nominale premie varieert van e 24,95 tot e 32,50 per maand.
FNV in de fout
Nog geen week later klom Zorgverzekeraars Nederland weer in de pen. FNV-bestuurder Lodewijk de Waal had in een radio-interview gezegd dat de FNV – na lang aandringen bij verzekeraars – er voor had gezorgd dat ziekenfondsverzekerden tot medio februari de tijd kregen om op een ander ziekenfonds over te stappen. Dat was volgens hem twee weken langer dan voorheen. Omdat dit in kranten breed werd uitgemeten, legde ZN op haar website uit, dat De Waal zich ten onrechte op de borst klopt. De opzegtermijn is namelijk sinds jaar en dag wettelijk geregeld en die regeling is niet gewijzigd. In de wet staat dat een verzekerde kan opzeggen binnen twee maanden, nadat de verzekeraar de premieverhoging heeft aangekondigd en dat dit in de maand erop wordt geëffectueerd. Het gaat dan in de regel om 1 februari respectievelijk 1 maart.
“Aantijgingen”
Een dag later kwamen de vakcentrales CNV en Unie MHP met het bericht in de krant dat de particuliere ziektekostenverzekeraars hun ziektekostenpremies hebben verhoogd in verband met onnodige reserveringen. Met de premieverhoging – volgens Unie MHP: gemiddeld 17% – willen de verzekeraars een eigen spaarpot kweken in verband met de nieuwe zorgverzekering. CNV-voorzitter Doekle Terpstra vond dit “rieken naar kartelgedrag”. De vakcentrales eisten “meer openheid van zaken”.
Zorgverzekeraar VGZ reageerde in een persbericht woedend op de “aantijgingen”. “Wij geven volledige transparantie van onze berekeningen”, deelde de verzekeraar mee.
Zorgverzekeraars Nederland legde in een persbericht uit dat het bij die 17% om meer gaat dan om de premies. De koepelorganisatie rekent voor, dat de gemiddelde jaarpremie (die in 2002 e 900 was) met e 110 omhoog is gegaan. Van de wettelijke bijdragen die de overheid vaststelt, is de bijdrage voor de pooling (van standaardpakketpolissen) e 86,40 omhoog gegaan en de mooz-bijdrage e 14,40. “Van deze 17% is dus 47% het gevolg van de hogere heffingen en is 53% de weerslag van hogere kosten in de gezondheidszorg.” Verder legt ZN uit dat de overheid de poolingsbijdrage extra heeft verhoogd in verband met de afbouw van de regeling.
Inmiddels heeft minister De Geus de brand wat geblust. Hij heeft laten weten dat hij de verwijten van de vakbeweging “zwaar overdreven” vindt. Hij gaf zijn voormalige CNV-college Terpstra een veeg uit de pan: “Hij weet kennelijk niet waarover hij praat.”

Reageer op dit artikel