nieuws

Polissen Zilveren Kruis krijgen met Rabobank nieuw afzetkanaal

Archief

Het ei is gelegd: Rabobank en Achmea hebben een intentieverklaring voor samenwerking ondertekend. Tastbaar gevolg is dat de 341 lokale Rabobanken ziektekostenverzekeringen van Zilveren Kruis gaan verkopen. De polissen krijgen het label van Interpolis.

Met 1.445 verkooppunten vormen de Rabobanken samen het grootste intermediairbedrijf van ons land (zie ‘top-50 intermediair’ in AM 3). Interpolis zal de ziektekostenverzekeringen van Zilveren Kruis ook via haar andere kanalen (intermediair, direct-writing/internet) gaan verkopen. Interpolis-topman Kick van der Pol schatte de potentie van deze verkoopkanalen eerder op zo’n 300.000 polissen.
Verder wordt het collectieve ziektekostencontract voor Rabobank-medewerkers in 2005 overgeheveld van CZ naar Zilveren Kruis. Dit contract omvat momenteel (inclusief gezinsleden) zo’n 31.000 particulier verzekerden. CZ ziet per 1 januari 2005 eveneens de Interpolis-medewerkers vertrekken naar Zilveren Kruis: dit contract behelst ruim 2.000 particulier verzekerden. Rabobank-dochter Robeco had al een ziektekostencontract – voor 1.100 (binnenlandse) medewerkers plus meeverzekerden – lopen bij Zilveren Kruis.
Wijs geworden
De uitgesproken wil tot samenwerking wordt onder meer uitgedrukt in een 5%-aandelenbelang van Rabobank in Eureko. Rabobank betaalt hiervoor e 225 mln. Het belang van Rabobank ontstaat overigens door uitgifte van nieuwe Eureko-aandelen, waardoor de belangen van de huidige aandeelhouders (waaronder de Vereniging Achmea voor 75,7%) verwateren.
Bestuurlijk krijgt de samenwerking vorm via een deelneming over en weer in elkaars raden van commissarissen en een wederzijdse vertegenwoordiging in de Vereniging Achmea en in de Centrale Kringvergadering van de Rabobank. De bestuursvoorzitters van beide partijen benadrukken dat zowel Rabobank als Achmea haar “strategische vrijheid” behoudt. Zo blijft Eureko – de som van Achmea, Friends First (Ierland), Interamerican (Griekenland), Union (Slowakije), Império France (Frankrijk) en vermogensbeheerder F&C – een beursgang nastreven.
“Wijs geworden door ervaringen in het verleden, willen we om te beginnen niet te hoog grijpen”, stelt Achmea-topman Gijs Swalef. “Stap voor stap kunnen we een eind komen.” Rabobank-collega Bert Heemskerk klinkt iets optimistischer: “We hopen dat de samenwerking in de loop van de tijd alleen maar steviger zal worden”.
Belooft wat
CNV Dienstenbond zegt tevreden te zijn over de aangekondigde samenwerking. “Twee dezelfde soort bedrijven met een zelfde soort cultuur en volwassen arbeidsverhoudingen, dat belooft wat goeds”, aldus bestuurder Ike Wiersinga. “Voor de werknemers van Achmea en Rabobank is de samenwerking een goede ontwikkeling, want zo ontstaat er een nog bredere financiële dienstverlener.”
Aanzienlijk minder enthousiast is zorgverzekeraar VGZ. De Nijmeegse maatschappij leek vorig jaar nog een uitgelezen fusiekandidaat voor Interpolis. In 2002 was al de joint venture Interpolis Zorgverzekeringen gestart, nadat de Rabo-verzekeraar de ziektekostenbranche in 1996 had verlaten. In deze NV droegen beide verzekeraars voor 50% het risico. Interpolis bracht de contracten aan en VGZ voerde de administratie en regelde zaken als zorginkoop. Deze joint venture wordt nu beëindigd. De 15.000 verzekerden gaan over naar VGZ. Het gaat om collectiviteiten voor medisch specialisten, fysiotherapeuten en huisartsen, aangebracht na bemiddeling door Aegon-dochter Meeùs.
In een reactie noemt VGZ-topman Boudewijn Dessing het stopzetten van de samenwerking met Interpolis “jammer”. Dessing: “Voor ons zijn er wat marktkansen afgesloten. Maar we feliciteren beide partijen. Wij hadden er rekening mee gehouden”.
Ietwat gereserveerd schudden Gijs Swalef (links) en Bert Heemskerk elkaar de hand. In het midden kijkt Paul Overmars toe.
Rabo/Achmea is samen groter dan ING
Mocht de nu voorzichtig gestarte samenwerking tussen Rabobank en Achmea ooit leiden tot een volledige fusie, dan krijgt ons land een nieuwe marktleider in verzekeringen. De cijfers uit het AM Jaarboek over 2002 – het meest recente jaar waarover officiële cijfers beschikbaar zijn – wijzen uit dat de combinatie Rabo/Achmea huidig marktleider ING met een procentpunt aftroeft; in absolute cijfers gaat het om e 339 mln premie. Het verschil wordt gemaakt in de schademarkt, waar Achmea in z’n eentje al de grootste is. ING blijft de grootste in levensverzekeringen. Nederland totaal Leven Schade Rabo/Achmea 16,9% ING 20,6% Rabo/Achma 19,8% ING 15,8% Aegon 15,0% Fortis 11,4% Fortis 12,3% Rabo/Achmea 14,8% ING 9,4% Aegon 9,8% Fortis 13,1% Delta Lloyd 7,2% Delta Lloyd 9,8% Delta Lloyd 10,6% Aegon 3,0% rest 35,4% rest 25,9% rest 49,2%

Reageer op dit artikel