nieuws

Polis voor avp en inboedel steeds vaker gesloten bij direct-writer

Archief

Steeds meer huishoudens sluiten eenvoudige producten zoals inboedel en avp via direct writing. Dit blijkt uit de Verbondsuitgave ‘Verzekerd van Cijfers’.

Het is voor het eerst dat ‘Verzekerd van Cijfers’, de jaarlijkse uitgave van het Verbond van Verzekeraars, ook gegevens bevat die zijn verkregen van verzekerden. De cijfers zijn afkomstig van enquêtes die onderzoeksbureau GfK Panelservices heeft gehouden onder 6.000 huishoudens. De cijfers bieden een vergelijking tussen de jaren 1996 en 2002.
Uit de cijfers blijkt, dat in de periode 1996-2002 het totale percentage huishoudens met een avp (aansprakelijkheidspolis particulieren) toenam van 95,2% naar 96,9%. Het percentage huishoudens dat de avp via het intermediair sloot daalde in die periode van 59,0% naar 57,0%, maar het percentage dat via direct writers sloot steeg van 20,7% naar 25,4%. Het percentage huishoudens dat de avp via een bank sloot daalde van 11,8% naar 11,1%; het percentage via werkgevers steeg van 1,5% naar 1,7%, terwijl in de categorie ‘overige’ het percentage daalde van 2,2% naar 1,7%.
Inboedel en opstal
In de periode 1996-2002 steeg het totale percentage huishoudens met een inboedelverzekering van 96,8% naar 97,9%. Het percentage huishoudens dat via het intermediair sloot daalde in deze periode van 60,4% naar 58,4%, maar via direct-writers steeg dit van 20,8% naar 25,5%. Het aandeel van banken daalde van 11,8% naar 10,9%. Het percentage huishoudens dat via werkgevers sloot bleef gelijk op 1,3% en in de categorie ‘overige’ daalde het van 2,5% naar 1,8%.
Het percentage gezinnen met een opstalverzekering steeg in 1996-2002 van 95,2% naar 96,9%. Het percentage dat via een tussenpersoon sloot steeg van 24,3% naar 27,9% en het percentage dat bij een direct-writer sloot steeg van 9,2% naar 13,6%. Het percentage dat bij banken werd gesloten daalde van 8,6% naar 7,5%, en het percentage dat via werkgevers werd gesloten steeg van van 0,7% naar 12,0%. In de categorie ‘overige’ was dit 3,6% resp. 3,3%.
Auto, rechtsbijstand en uitvaart
In de periode 1996-2002 steeg het totale percentage huishoudens met een (of meer) motorrijtuigverzekering(en) van 70,4% naar 78,0%. Het percentage dat via het intermediair sloot daalde van 32,9% naar 32,6%. Het percentage dat bij direct-writers sloot steeg van 24,4% naar 29,9%. Een toenemend percentage huishoudens – namelijk van 5,8% naar 6,4% – sloot een polis bij een bank of – van 5,1% naar 5,7% – via de werkgever. Het percentage via ‘overige’ steeg van 2,2% naar 3,4%.
Het percentage huishoudens met een rechtsbijstandpolis (exclusief rechtsbijstanddekkingen gekoppeld aan motorrijtuigpolissen) steeg in 1996-2002 van 16,5% naar 32,3%. In deze sector stegen per huishouden de percentages als volgt: via intermediair van 9,0% naar 14,4%, bij direct-writers van 4,6% naar 10,7%, bij banken van 1,9% naar 4,2%, via werkgevers van 0,6% naar 1,4% en ‘overige’ van 0,4% naar 1,6%.
In 1996 had 30,5% van de huishoudens een natura-uitvaartverzekering. In 2002 was dit 22,0%. Het percentage huishoudens dat zo’n polis via het intermediair had gesloten steeg in 1996-2002 van 21,0% naar 22,2% en het aantal huishoudens dat zo’n polis bij direct-writers had gesloten steeg van 6,6% naar 8,2%. Het percentage dat via banken sloot steeg van 0,6% naar 0,7%. Het percentage huishoudens dat een natura-uitvaartpolis via de werkgever sloot daalde van 0,3% naar 0,1%, via ‘overige’ was dit 2,0% resp. 1,8%.

Reageer op dit artikel