nieuws

Polis Direct rekent premie per kilometer

Archief

Bovag-dochter en volmachtbedrijf Polis Direct gaat autoverzekerden belonen als zij minder kilometers rijden dan vooraf opgegeven. Daartegenover staat dat veelrijders een toeslag moeten betalen. Andere verzekeraars zijn nog niet van plan het concept over te nemen.

Voor de Kilometer Polis wordt een voorschot betaald op basis van het aantal kilometers dat de verzekerde verwacht te rijden. Wordt er minder gereden, dan betaalt Polis Direct het verschil terug; in het omgekeerde geval betaalt de klant het verschil bij. “In het eerste jaar betaalt u een 10% lagere voorschotpremie.” Die wordt berekend door uit te gaan van 90% van het maximale kilometrage bij de vorige verzekeraar. Risicodrager is, net als bij de andere autopolissen van Polis Direct, Bovemij.
De berekening van de premie is overigens exact hetzelfde als bij een polis waar de gereden kilometers geen rol spelen; het betalen per kilometer is feitelijk een extra keuzemogelijkheid voor de verzekerde. “We hebben de bestaande polisvormen genomen en daar iets aan toegevoegd”, zegt adjunct-directeur Frans Nijland. “We nemen ook gewoon het aantal schadevrije jaren over van de vorige verzekeraar.”
In de volgende jaren wordt de premie opnieuw berekend op basis van het werkelijk gereden aantal kilometers van het voorgaande jaar. Bij het sluiten van de verzekering, bij wijziging van auto en aan het einde van elk verzekeringsjaar wordt de kilometerstand opgevraagd bij de verzekerde. Die stand wordt periodiek gecontroleerd bij de databank van de Stichting Nationale Auto Pas (NAP), in 1991 opgericht om fraude met tellerstanden tegen te gaan.
Bij de NAP zijn 6.500 autobedrijven aangesloten, die van alle auto’s geregeld de kilometerstand invoert. “Wij kunnen via dat systeem meer dan 80% van de auto’s controleren”, zegt Nijland. “Maar niet elke verzekerde wordt gecontroleerd. Dat gaan we steekproefsgewijs doen.” Blijkt er een verkeerde kilometerstand te zijn doorgegeven, dan berekent Polis Direct een toeslag die 50% van de premie bedraagt. Wordt de polis tussentijds beëindigd, dan wordt geen geld teruggestort als naar rato minder kilometers zijn gereden. Is er meer gereden, dan moet de verzekerde wel bijbetalen.
Onderzoek
Het ministerie van Verkeer & Waterstaat nam symbolisch de eerste KM Polis in ontvangst. TNO heeft vorig jaar in opdracht van het ministerie onderzoek gedaan naar de mogelijkheden van een ‘pay as you drive’-polis (PAYD). “Met het huidige systeem wordt het hogere risico bij meer gereden kilometers niet of nauwelijks doorberekend aan de polishouder”, zagen de onderzoekers.
De portefeuille van Polis Direct laat zien dat automobilisten die jaarlijks minder dan 10.000 kilometer rijden, gemiddeld 40% minder schade hebben dan verzekerden die meer dan 25.000 kilometer afleggen. AXA ziet daarentegen nauwelijks verband tussen schade en kilometrage en overweegt daarom premiedifferentiatie naar kilometerklasse voor WA-polissen te laten vervallen. Centraal Beheer hanteert helemaal geen kilometerklassen.
“PAYD geeft de gebruiker een incentive om minder te gaan rijden, waardoor minder ongevallen plaatsvinden en de verkeersveiligheid verbetert”, aldus de onderzoekers. Een dergelijke polis zou per voertuig jaarlijks e 50 tot e 100 aan kosten besparen, rekende TNO door. Bovendien zou het op jaarbasis dertig doden en tweehonderd gewonden schelen. “Deze maatschappelijke voordelen blijken echter nauwelijks bedrijfseconomisch te verzilveren voor de verzekeringsmaatschappijen, met name de uitvoeringskosten zijn voor hen te hoog.”
Nijland is optimistischer. “Wij richten ons op een nieuwe manier van verzekeren. Natuurlijk is het een ondernemersrisico, maar wij denken dat de groep verzekerden die minder autorijdt, ons wel weet te vinden. Die groep brengt ook minder schades mee; voor groepen met een hoger schaderisico is deze polis niet interessant.”
Vrijstelling van assurantiebelasting voor de PAYD-variant en het hanteren van een premie per dag waren overigens twee van de door TNO geopperde mogelijkheden om deze vorm voor verzekeraars aantrekkelijk te maken. Volgens onderzoek van TNO rijden verzekerden jaarlijks gemiddeld 4.700 kilometer minder dan hun maximaal opgegeven kilometrage.
Reacties
Andere grote autoverzekeraars kijken de kat nog uit de boom. Nationale-Nederlanden vindt de controle op de kilometeropgave van de verzekerde nog te dun: “We zijn benieuwd hoe het product er nu precies uitziet. De grote vraag is hoe je het aantal kilometers van al je verzekerden kunt bijhouden”, laat een woordvoerder weten.
Gerrit van Heusden, productmanager autoverzekeringen bij Interpolis, ziet eveneens haken en ogen. “Het idee achter de kilometerpolis vind ik interessant. Natuurlijk speelt het aantal kilometers dat iemand per jaar rijdt een belangrijke rol, maar ik ben er nog niet van overtuigd dat dat allesbepalend is.”
Van Heusden wijst erop dat er ook groepen bestuurders zijn die weinig kilometers maken, maar relatief vaker schade hebben. “Ik ben dan ook erg benieuwd naar resultaten van onderzoek waarin de relatie tussen schade en het aantal kilometers verder wordt onderzocht. De eenvoud van het idee spreekt me in ieder geval bijzonder aan. Om die reden volgen wij de ontwikkelingen op dit gebied met belangstelling.”
Polis Direct gaat de opgegeven kilometerstand periodiek controleren bij de Stichting Nationale Auto Pas.

Reageer op dit artikel