nieuws

Platform Woningmarkt komt met alternatief hypotheekrenteaftrek

Archief

Het Platform Woningmarkt Nederland, opgericht op initiatief van De Hypotheker en Acadium Bastion (NN), wil begin volgend jaar met een alternatief plan komen voor de beperking van de hypotheekrenteaftrek. Daarin moet de regering een integrale visie worden geboden op de woningmarkt. Die visie ontbeert de politiek op dit moment, vindt het platform.

De aanzet tot de oprichting van het platform werd begin augustus gegeven tijdens een bijeenkomst in Scheveningen, belegd door De Hypotheker en Acadium Bastion (NN). Aanleiding voor de bijeenkomst waren de overheidsplannen om de renteaftrek te beperken voor mensen die een andere woning kopen zonder daarbij de overwaarde uit de oude woning in de nieuwe woning te investeren (zie kader).
De maatregel zou de overheid jaarlijks e 500 mln aan inkomsten moeten leveren. Het platform heeft ING een studie laten doen naar de gevolgen van de beperking. Volgens die studie draait de beperking uit op een extra tekort over vier jaar. Waar de overheid uitgaat van een bedrag van e 4,5 mld aan consumptief aangewende overwaarde, houdt ING het op circa e 3 mld, op basis van een steekproef uit het eigen databestand. “Daarbij wordt door de lagere inkomens in 24% van de gevallen de overwaarde consumptief besteed, terwijl dat bij de hoge inkomens 13% is”, aldus Fred von Dewall, chief economist bij ING.
Op basis van de consumptieve besteding van e 3 mld is ING gaan berekenen wat de renteaftrek voor gevolgen heeft als die besteding de komende jaren wegvalt. “Daarbij hanteren wij hetzelfde model als het CPB”, aldus Von Dewall. “Volgens onze berekeningen zit de overheid er naast: de maatregel levert in 2007 geen e 400 mln op, maar kost de schatkist juist e 110 mln. Bovendien zal, door een deel van de woningmarkt aan te pakken, de doorstroming stagneren. Als we uitgaan van een prijsdaling van 1%, heeft dat al een groot effect op de inkomsten van de overheid. Die dalen met nog eens e 250 mln.”
De ‘bubbel’ in de huizenprijzen is onder meer veroorzaakt door het gronduitgiftebeleid van de overheid, stelt ING. “De reële grondprijs ligt sterk boven de theoretische waarde. En de bubbel in de reële woningprijs is ongeveer 20%. In het duurdere segment kan dat zelfs 40% zijn. Starters die op dit moment een woning kopen, verdienen een koninklijke onderscheiding”, aldus Von Dewall.
Integraal beleid
“De knelpunten zijn bekend, maar krijgen geen aandacht in de discussie rond de Miljoenennota. De consument moet ook een zegje hebben in de maatregelen die in de beslotenheid van Den Haag worden genomen. Mensen verdienen een integraal en serieus beleid”, aldus Hans De Boer, de voorzitter van het platform.
Vice-voorzitter Marlies Pernot (Vereniging Eigen Huis) ziet vooral het vertrouwen in de overheid afnemen: “Er moet een ‘ontschotting’ komen tussen de verschillende ministeries. Het overheidsbeleid moet meer gebaseerd zijn op een integrale visie. De berekeningen die bij de ministeries worden gemaakt, zijn allemaal gesegmenteerd”.
Het platform bestaat verder uit een kerngroep, waarin Hans Ludo van Mierlo (Rabobank), Fred von Dewall (ING), Bas Millenaar (De Hypotheker) en Feyo van Heemstra (Acadium Bastion) plaats hebben. Daarnaast hebben zowat alle partijen die actief zijn op de hypotheekmarkt zich aangemeld als lid of sympathisant. Ook projectontwikkelaars en makelaars zijn vertegenwoordigd.
Niets doen
Het platform vindt dat niets doen op dit moment het beste is voor de begroting en de Nederlandse economie. In de tussentijd willen ze gaan praten met de overheid. Daarnaast is een forum geopend op de site www.platformwoningmarkt.nl. Alle meningen worden uiteindelijk gebundeld in een integraal plan voor het woningbeleid in de komende jaren, dat volgens De Boer “in het vroege voorjaar” aan de regering moet worden aangeboden.
Wetsvoorstel hypotheekrente
Het wetsvoorstel dat deze week bij de Tweede Kamer is ingediend, luidt als volgt: bij verhuizing mag de bestaande hypotheekschuld waarover de rente aftrekbaar is, verhoogd worden met het bedrag dat de nieuwe woning duurder is dan de oude. Alles wat daarboven aan hypotheek wordt genomen op het nieuwe huis is niet meer aftrekbaar. De benodigde hypotheek (aankoopprijs inclusief kosten) wordt verminderd met de verkoopopbrengst van het oude huis (minus kosten). De maximale renteaftrek geldt dan voor het bedrag van de oude hypotheekschuld plus het bijleenbedrag.
De bijleenregeling, zoals het voorstel wordt genoemd, geldt niet voor huiseigenaren die voor 1 januari 2004 een aan- of verkoopverplichting zijn aangegaan. Bij goedkoper wonen of bij overstappen naar een huurwoning geldt de regeling alleen als binnen tien jaar alsnog een nieuwe woning wordt gekocht.
Om de aflossing van de hypotheekschuld te stimuleren, is een wetsvoorstel ingediend dat is gebaseerd op het initiatiefvoorstel van CDA-Kamerlid Hans Hillen. Het eigenwoningforfait dat bij het inkomen moet worden opgeteld, wordt afgebouwd naarmate een groter deel van de hypotheek wordt afgelost. Als de lening volledig is afgelost, vervalt de bijtelling.

Reageer op dit artikel