nieuws

Platform voor WFD kan aan het werk

Archief

De Autoriteit Financiële Markten (AFM) heeft het Platform Financiële Dienstverlening operationeel gemaakt door de leden van de stuurgroep en de zes commissies te benoemen. Het Platform moet de invoering van de Wet Financiële Dienstverlening (WFD) voorbereiden.

In de stuurgroep zitten tien organisaties. Naast de AFM zelf zijn dat onder meer de NVA, de NBVA, het Verbond van Verzekeraars en het Klachteninstituut Verzekeringen. De lijst wordt gecompleteerd door koepels van banken en van verstrekkers en adviseurs en hypotheken en kredieten. In concreto gaat het dan om: de Nederlandse Vereniging van Banken (NVB), het Contactorgaan Hypothecair Financiers (CHF), de kersverse Vereniging van Hypotheekadviseurs in Nederland (VHN), de Vereniging van Financieringsondernemingen in Nederland (VFN) en de Nederlandse Vereniging van Financieringsadviseurs (NVF).
Prof.mr. S.E. Eisma wordt als ‘onafhankelijk deskundige’ aan de stuurgroep toegevoegd. Eisma is bijzonder hoogeleraar bank- en effectenrecht aan de Rijksuniversiteit Leiden en is onder meer commissaris bij Philips en Rabobank Nederland. Het ministerie van Financiën neemt als waarnemer deel aan de stuurgroepvergaderingen.
Commissies
Onder de stuurgroep zijn commissies actief op zes deelgebieden. Eisma is voorzitter van de commissie ‘Oprichting stichting en rolafbakening’. NVA-directeur Niels Mourits leidt de commissie die zich buigt over de deskundigheidheidseisen aan financiële dienstverleners, terwijl NBVA-collega Wilbert Schellens de onderwerpen transparantie en zorgplicht als commissievoorzitter nader uitwerkt. Johan van der Schoot, nu al voorzitter van de commissie ‘Intermediaire distributie’ van het Verbond van Verzekeraars, leidt de commissie ‘Relatie aanbieder bemiddelaar/adviseur’, terwijl Ombudsman Verzekeringen Jan Wolter Wabeke dat doet voor de commissie ‘Klachtenregeling’. Ten slotte hanteert Ron van Kesteren, NVB-secretaris hypothecair krediet, de hamer in de commissie ‘Communicatie Markt’.
Wie verder zitting hebben in de zes commissies, is onduidelijk. De AFM wenst daar vooralsnog geen mededelingen over te doen. Dat zou “niet echt relevant” zijn, terwijl commissieleden er “misschien bezwaar tegen hebben als bekend wordt dat ze ergens zitting in hebben”. Het gaat in elk geval om vertegenwoordigers van de tien organisaties die al zitting hebben in de stuurgroep, aangevuld met vertegenwoordigers van specifieke marktorganisaties als Bureau D&O en Dutch Insurance Group.
Dertig medewerkers
Eerste doelstelling van het platform is de oprichting van een de Stichting Kwaliteitsbevordering Financiële Dienstverlening, die zich gaat bezighouden met de uitvoering van de wet, zoals het beheren van het register van financiële dienstverleners. Verder worden de rollen en verantwoordelijkheden van alle partijen afgebakend. Derde doelstelling is het wisselen van gedachten met alle betrokken partijen over onderwerpen als de kwaliteitskenmerken van financiële dienstverleners, de taken en bekostiging van de stichting en de financiering van het toezicht. Ten slotte moet het platform het daadwerkelijke toezicht gaan voorbereiden.
De AFM verwacht overigens, in tegenstelling tot eerdere berichten, geen dertig medewerkers nodig te hebben voor het gedragstoezicht op het intermediair. “We hebben aanzienlijk minder mensen nodig”, aldus Theo Kockelkoren, hoofd van de AFM-sector Strategie. “Mits de markt zorgt voor de invulling van de uitvoerende taken van de stichting.” Tot die taken worden geen controlerende gerekend. “Dat is een typische taak van de toezichthouder zelf.”

Reageer op dit artikel