nieuws

Pieter Jansen: “Aegon bezorgde mij de nekslag”

Archief

Pieter Jansen: “Aegon bezorgde mij de nekslag”

De van oplichting beschuldigde ex-tussenpersoon Pieter Jansen is naar eigen zeggen zelf slachtoffer geworden van het feit dat Aegon midden jaren negentig plotseling de financiering staakte van de door hem opgezette franchiseketen Thuisshopper. “Wie zegt dat Thuisshopper te groot was opgezet, moet ook naar Aegon wijzen.”
Diverse mensen die betrokken zijn geweest bij de assurantie-activiteiten van Jansen, beschuldigen hem van oplichting (zie ook AM 23, d.d. 30 november 2001). Zelf beweert hij altijd te goeder trouw te hebben gehandeld. “In 1988 ben ik binnen de financiële dienstverlening als zelfstandig ondernemer gestart onder de naam Jansen & Partners. Na een moeizame, maar veelbelovende start is er in 1992 contact met Aegon. “Zij vroegen om een substantieel gedeelte van de productie bij hen onder te brengen”, aldus Jansen.
Dat resulteert in de franchiseketen Thuisshopper, die de verkoop van keukens koppelt aan financieel advies. Jansen: “Met financiering van Aegon zijn we van start gegaan. De basisafspraak was dat we het drie jaar zouden proberen, waarbij Aegon bedong hofleverancier te zijn”. Met ING-dochter Welvaart Financieringen werd een financieringsarrangement gesloten voor de franchisenemers, waarbij Jansen borg stond voor e 680.000.
De samenwerking duurt echter niet lang. Jansen: “Ondanks al haar toezeggingen, stopte Aegon na negen maanden met haar deelname in Thuisshopper, op basis van een interne strijd binnen de organisatie”. De deelname zou zijn neergekomen op een financiering van e 113.500 per maand.
Beschuldigingen
Het besluit van Aegon om met de financiering te stoppen, heeft voor Jansen verstrekkende gevolgen: Thuisshopper gaat failliet. “Het was nu juist op dat moment dat er door teleurgestelde ex-franchisenemers geluiden werden afgegeven over fraude, valsheid in geschrifte en onjuistheden aangaande hun eigen verzekeringspakketten”, zegt Jansen. “Een aantal van hen ontkende zelf ooit getekend te hebben voor bovengenoemde zaken. Een grafologisch onderzoek heeft echter het tegendeel aangetoond.”
Door de beschuldigingen lukte het Jansen naar eigen zeggen niet om weer van de grond te komen. “Mijn naam werd steeds in verband gebracht met Thuisshopper. Daardoor wilden verzekeraars niet met mij in zee gaan.”
Nekslag
Volgens Jansen maakte hij op aanraden van Aegon in 1995 een doorstart. “Wederom was Aegon bereid te adviseren en te financieren. Simar bv werd aangekocht en onder de naam Assu Home Shop ging ik verder.” Aegon zorgde, aldus Jansen, voor een betaling van e 272.000 aan Welvaart om de financieringscontracten van de franchisenemers te verlagen.
NOG Verzekeringen (nu SNS Reaal) wilde wel zaken doen met Assu Home Shop. “Daar brachten wij alle levenproductie onder en dat liep heel goed. Nadat de provisietegoeden bij NOG flink waren opgelopen, stak Aegon echter een stokje voor de uitbetaling hiervan. Dat was voor mij de nekslag. Voor de tweede keer viel het doek: ik ging privé failliet”.
Eind 1996 kwam Jansen Anne Marie Stöckl tegen. “Gezamenlijk hebben wij Paper Point opgericht. Mevrouw Stöckl was binnen deze bv geheel verantwoordelijk voor het opzetten en begeleiden van de binnendienst. Zij heeft in de persoon van Simon Kooij uit Leidschendam een feitelijk leider aangetrokken. Om onduidelijke redenen heeft zij Kooij echter ontslagen. Op enig moment liet zij Paper Point zelfs totaal in de steek. Er restte mij niets anders dan in samenspraak met Duinoord Accountants te Noordwijk een saneringsplan op te stellen.”
Een aantal mensen beweert dat u ook ten tijde van Paper Point zonder hun medeweten polissen heeft gesloten.
Jansen: “Daar kan ik me niets bij voorstellen. Levenpolissen kwamen tot stand door particulieren te bezoeken. Aanvragen werden bewust door klanten getekend en ter verwerking aangeboden aan de medewerkers van Paper Point. De controle van aanvraag tot polis geschiedde door Kooij, Stöckl en accountant Karl Zijlstra. Als men het over offertes heeft, die gebruikten we alleen bij hypotheken. Bij levensverzekeringen werd gewoon een aanvraagformulier ondertekend.”
Met het door zijn zoon Jeroen Jansen opgezette assurantiekantoor Paper & News zegt Jansen niets van doen te hebben. “Dat is een activiteit van mijn zoon. Wel heb ik hier en daar advies gegeven en ik heb het marketingverhaal gedaan. Ik wilde ook niet meer in de assurantiewereld terug. Inmiddels heb ik begrepen dat hij onder professionele begeleiding een reële doorstart maakt.”
Kale kip
Aegon bevestigt desgevraagd hoge verwachtingen te hebben gehad van de samenwerking met Jansen. “Wij dachten dat het een topper zou worden”, aldus woordvoerder Marjolein Wester. “Het idee was van Jansen. Maar de inkomsten vielen tegen en inmiddels was faillissement aangevraagd. Na een accountantsonderzoek hebben we toen besloten de zaak stop te zetten. Dat was echter na twee jaar en niet na negen maanden, zoals Jansen zegt.”
Na de deceptie met Thuisshopper was het de bedoeling dat Jansen via de productie van Assu Home Shop zijn schuld aan Aegon zou vereffenen. “Niets duidt er echter op dat wij zelf financieel betrokken waren bij Assu Home Shop. Ons streven was de franchisenemers van de Thuisshopper niet de dupe te laten worden van het faillissement. Er zijn met hen regelingen getroffen; met Jansen hebben wij toen verder de banden verbroken. Omdat hij zijn schuld niet afbetaalde, is op een gegeven moment zijn woonhuis geveild. De schuld staat nog steeds open, maar ja: van een kale kip kun je niet plukken”, aldus Wester.
Ereschuld
Anne Marie Stöckl is verontwaardigd over het feit dat Jansen de bal terugkaatst. “Hij liegt dat hij barst. Zijlstra en ik hebben ons nooit met verzekeringen beziggehouden, laat staan met controle. De feitelijk leider was Wim – en niet Simon – Kooij, die de administratie deed. Jansen had regelmatig ruzie met hem, omdat Kooij de zaak niet vertrouwde. Hij is degene die Kooij heeft ontslagen”.
Na het tot tweemaal toe mislukken van een door Stöckl mede gefinancierd assurantiekantoor is voor haar de maat vol: “Eind december 1998 waren mijn centen op. Mijn vordering in totaal op Jansen beloopt een slordige e 230.000. Nog geen cent van terug gezien, ondanks diverse beloftes aan mij ‘tot terugbetaling van deze ereschuld’, aldus Jansens eigen woorden”.

Reageer op dit artikel