nieuws

PGGM behaalt wederom forse verzekeringswinst

Archief

PGGM heeft voor het tweede achtereenvolgende jaar forse winst geboekt met de verzekeringsactiviteiten. Vooral dankzij het schadebedrijf Careon (ziekteverzuimverzekeringen) kwam de nettowinst uit verzekeringen voor het pensioenfonds uit op e 17,3 (16,7) mln.

Over de jaren 1996 tot en met 1998 maakte PGGM gewag van miljoenenverliezen op de ziekteverzuimcontracten: in totaal zou voor ruim e 50 mln aan verlies zijn gedraaid. PGGM kondigde toen zelfs aan dat het avontuur in schadeverzekeringen “aan de vooravond van over en sluiten” stond. Forse maatregelen – 40% premieverhoging en inperking van de dekking – deden het tij keren.
Careon Schade behaalde bij een premieomzet van eigen rekening van e 17 (24) mln een technisch resultaat van liefst e 22 (14) mln. Doordat de afgehandelde schades over de jaren 1999 en 2000 veel lager uitvielen dan gepland kreeg de post ‘schade-uitkeringen’ een opmerkelijke uitkomst: e +6 mln, tegen een wat logischer cijfer van e -5 mln een jaar eerder. Tevens konden de reserves worden aangevuld. Netto resteerde een resultaat van e 23,6 mln voor Careon Schade.
Assurantiebemiddeling
De levensverzekeringen rendeerden aanzienlijk minder. Bij een premieomzet voor eigen rekening van e 80 (85) mln bedroeg het technische resultaat e -4 (0) mln. Careon Leven sloot het jaar af met een verlies van e 3,7 mln, terwijl artsenverzekeraar Olma bleef steken op een verlies van e 0,5 mln. De verkoop van levensverzekeringen bleef door de gewijzigde fiscale regels voor lijfrenteaftrek achter bij voorgaande jaren. Olma maakte zelfs een groot deel van de lopende verzekeringen premievrij, waardoor de omvang van de portefeuille slonk tot e 15,7 (16,5) mln.
Olma was succesvoller met de divisie assurantiebemiddeling. De omzet steeg hier met 30% tot e 1,2 (0,9) mln. “Olma zal zich de komende jaren richten op uitbouw van deze activiteit”, zo meldt het jaarverslag van moederbedrijf en pensioenfonds PGGM.
Enkele weken geleden maakte PGGM overigens nog bekend dat de voorgenomen samenwerking met Delta Lloyd is afgeblazen. Delta Lloyd zou een belang van 72% nemen in Careon Verzekeringen.
Arbodienst
Maetis Arbo – in 1999 ontstaan uit een fusie van Avios en De Twaalf Provinciën – realiseerde een omzetgroei van 10% tot e 87 mln. De kosten rezen echter de pan uit tot e 97 (77) mln: voor de fusie, nieuwe computersystemen en de voorbereidingen op de Wet verbetering poortwachter. Onder de streep houdt de arbodienst, waarin PGGM een belang van 51% heeft en zorgverzekeraar VGZ 49%, een resultaat over van e -12 (-2) mln.

Reageer op dit artikel