nieuws

Personeelsbestand De Goudse krimpt dit jaar verder in

Archief

Door efficiencymaatregelen is bij De Goudse het aantal medewerkers in ons land vorig jaar met 8% teruggebracht tot 1.0003 (1.089). “Eenzelfde vermindering is ook in 2003 voorzien”, stelt het concern bij de verschijning van zijn jaarverslag 2002.

Het premie-inkomen van De Goudse groeide vorig jaar met 3,5% tot e 735,2 (719,2) mln. Als het premie-inkomen van de verkochte Britse dochter Endsleigh niet wordt meegerekend, bedroeg de groei 9%. De nettowinst daalde naar e 8,7 (23,3) mln. “Het operationele resultaat exclusief bijzondere invloeden kwam uit op e 30,4 (33,3) mln.”
Expatriates vormen een belangrijke doelgroep voor De Goudse. Begin vorig jaar is met het oog op deze doelgroep een maatschappij opgericht op Guernsey onder de naam United Life & Health Insurance Company Ltd, waarin De Goudse voor 60% deelneemt. “Op de Londense markt verliep de samenwerking met makelaars die zijn gespecialiseerd in expatriatesverzekeringen naar wens. Ook de Scandinavische expatriatesmarkt biedt veel groeipotentieel. Via onze Deense dochter Nordisk zijn wij in 2002 gestart met de verkoop van expatriatespolissen.”
Een andere specialisme van De Goudse betreft de reisverzekering. Onder het label Isis verkoopt De Goudse al vijftig jaar reisverzekeringen aan jongeren. In totaal 48 landen nemen meer dan anderhalf miljoen jongeren op jaarbasis deze reisverzekeringen af. Vorig jaar nam het premie-inkomen van Isis met 10% toe.
In Groot-Brittannië boekte dochter Travel and Personal Underwriters (TPU) vorig jaar een forse vooruitgang. Het premie-inkomen steeg tot e 43 (10) mln.
Voor de verdere ontwikkeling van het eigen hypotheekbedrijf heeft De Goudse met een tweede geldverstrekker een overeenkomst gesloten. Naast de Bank of Scotland worden nu ook hypotheekzaken gedaan met NIB Capital.
Schadesector
In Schade steeg het brutopremie-inkomen naar e 383,7 (340,6) mln. Het technisch resultaat daalde tot e 5,7 (12,3) mln. Geografisch verdeeld, ontwikkelde het premie-inkomen Schade zich als volgt: Nederland e 259,2 (236,1) mln, andere EG-landen e 97,5 (69,5) mln en overige landen e 27,0 (35,0) mln.
De diverse schadebranches toonden een wisselend beeld, zowel in ontwikkeling van premie-inkomen als in resultaten. In ‘Ongevallen en ziekte’ groeide de brutopremie tot e 122,8 (106,5) mln en verbeterde het technisch resultaat tot e 9,0 (7,5) mln.
In de branche WA-motorrijtuigen kwam e 34,6 (40,9) mln aan premies binnen en verslechterde het technisch resultaat tot e -2,5 (-0,1) mln. In de overige motorrijtuigverzekeringen (casco) kwam e 26,0 (40,5) mln aan premies binnen en verbeterde het technisch resultaat tot een positieve uitkomst van e 1,5 (-2,5) mln.
Bij brandverzekeringen daalde het premie-inkomen tot e 64,9 (70,7) mln en zakte het technisch resultaat tot e 0,3 (5,5) mln. De grote groeier is de branche Overige varia (inclusief reis en aansprakelijkheid). Het premie-inkomen steeg hier tot e 135,2 (82,1) mln. Het technische resultaat kwam in de min: e -2,6 (2,8) mln.
Levenbedrijf
Het premie-inkomen Leven daalde tot e 243,5 (279,3) mln. De periodieke premies bleven op peil met een totaal van e 201,2 (200,0) mln, maar de koopsommen daalden tot e 42,4 (79,7) mln. Het technisch resultaat uit levensverzekeringen steeg naar e 19,5 (17,4) mln.
In de sector Zorg groeiden de premies naar e 108,0 (90,3) mln, maar kwam het technisch resultaat in het rood: e -1,1 (0,2) mln. De solvabiliteit van het zorgbedrijf, die vorig jaar is gezakt van 143% naar 113%, zal dit jaar worden verhoogd. Bij Leven is de solvabiliteit vorig gezakt tot 186 (206)% en bij Schade tot 239 (285)%.

Reageer op dit artikel