nieuws

Pensioenvuurproef voor joint-venture ABN Amro

Archief

“Beide partijen hebben een enorme drive om deze onderneming tot een succes te maken”. Dat zegt Freek van Leeuwen, de kersverse directievoorzitter van ABN Amro Verzekeringen, een joint-venture van Delta Lloyd (51%) en de bank (49%). De vuurproef voor het welslagen ervan vindt plaats op pensioengebied. Als de verkoop én de verwerking van zowel individuele als kleine collectieve pensioencontracten slaagt, is de basis voor succes gelegd.

Natuurlijk, er is een contract getekend dat de verkooporganisatie van ABN Amro dertig jaar lang exclusief verzekeringsproducten van verzekeraar ABN Amro zal verkopen. Maar het uitgestippelde succes moet zich nog wel in de praktijk bewijzen. “Beide partijen zijn behoorlijk ambitieus, dus daar heb ik veel vertrouwen in”, zegt Van Leeuwen. Hij loopt sinds februari rond in het Zwolse kantoor van verzekeraar ABN Amro, lange tijd zonder enige bevoegdheid. “Pas twee weken geleden, na het sluiten van de definitieve overeenkomst, ben ik formeel benoemd.”
Van Leeuwen (57) werkt al sinds 1975 voor Delta Lloyd; zijn laatste klus was de reorganisatie van zorgverzekeraar Nuts. Inmiddels heeft hij met zijn staf een strategie uitgestippeld voor ABN Amro Verzekeringen. “We willen een complete, brede verzekeraar worden. Ons enige verkoopkanaal is ABN Amro, niet alleen de 650 bankkantoren, maar ook internet en het callcenter. De druk op dat verkoopkanaal wordt vanuit ABN Amro Nederland groter. Ten eerste hebben we afspraken gemaakt over de provisiebeloning, waardoor de bank bij een portefeuillegroei met dubbele cijfers een bonusprovisie krijgt. Ten tweede betaalt Delta Lloyd in de komende vijf jaar nog eens e 25 mln bovenop de oorspronkelijke aankoopprijs (e 262,5 mln) als de omzetdoelstellingen worden gehaald.”
In 2002 was ABN Amro Verzekeringen goed voor een brutopremieomet van e 920 mln per jaar, waarvan bijna 80% uit levensverzekeringen. Van Leeuwen: “De doelstellingen binnen de bank op het gebied van verzekeringen zijn aangepast en zeker niet vrijblijvend. We willen er allebei een succes van maken, dat merk je aan alles.”
Productaanbod
Bij de aankondiging van de joint-venture lieten beide partijen doorschemeren dat ABN Amro vooral veel ongebruikt potentieel bezat op het gebied van schadeverzekeringen. Daar ligt de komende jaren de prioriteit?
“Natuurlijk heeft Schade potentieel, al is de penetratiegraad van schade onder ABN Amro-klanten niet extreem laag, hoor. We zijn verder afhankelijk van de marktontwikkelingen: als Leven daalt, stijgt de aandacht voor Schade. Maar als de overheid de privatiseringsplannen doorzet, verwacht ik toch minstens zo veel potentie van inkomens- en levensverzekeringen.”
Het assortiment van het nieuwe ABN Amro Verzekeringen wordt als eerste uitgebreid met pensioen. “Zowel klein als groot”, zegt Van Leeuwen. Sinds 1998 is pensioen al een speerpuntproduct voor de bankfilialen, maar dat betrof nog producten van andere risicodragers onder het label ABN Amro. “De salesorganisatie binnen ABN Amro beschikt onder meer over de eenheid Employee Benefits Consultancy. Daar werken 35 hoog opgeleide adviseurs. Die zullen zich de komende tijd veel meer gaan bezighouden met pensioen, zowel individueel als klein-collectief. Het wordt een mooie testcase. Als de verkoopcijfers aan de verwachtingen voldoen en we kunnen het administratief vlekkeloos verwerken, dan is de basis voor het succes gelegd.”
Risicodragers
ABN Amro Verzekeringen bestaat niet alleen uit een levens- en een schadeverzekeraar, maar tevens uit een volmachtbedrijf en een regulier assurantiebedrijf. Voor deze intermediairbedrijven zijn nu nog zo’n 160 mensen werkzaam. De omzet in brutopremie is op jaarbasis circa e 350 mln. Dat gaat drastisch veranderen. “Alles waar we niet risicodrager voor eigen boek zijn, gaan we minimaliseren. De ‘vreemde producten’, verzekeringen dus waar ABN Amro geen risicodrager van is, laten we maar zeer ten dele bestaan.”
Op dit moment heeft tussenpersoon ABN Amro liefst 120 verzekeraars in de boeken. “Ik schrok me rot toen ik dat getal zag”, bekent Van Leeuwen. “Wel komt 75% van de omzet van twintig verzekeraars.” Partijen waar ABN Amro bijvoorbeeld zaken mee doet, zijn Arag (rechtsbijstand), Aegon (o.m. arbeidsongeschiktheid), De Amersfoortse (ziekteverzuim en woonlasten-aov), Legal & General (overlijdensrisico), en Bloemers Nassau (bestuurdersaansprakelijkheid).
“Wat een niche is, blijft een niche”, zegt Van Leeuwen. “Maar het is duidelijk dat Delta Lloyd over uitstekende producten beschikt op het gebied van bijvoorbeeld ziektekosten en agrarische bedrijven. Ik neem aan dat op dat vlak het een en ander wordt verlegd. Ik kan nog niet precies zeggen wat we wél en níet in eigen huis gaan doen. Levencontracten zijn bijvoorbeeld niet altijd opzegbaar, dus dat wordt een lange uitloop. We zullen in elk geval alle 120 verzekeraars een voorstel doen voor hun portefeuille en dat zal gefaseerd gebeuren”.
Personeel
De medewerkers van het intermediairbedrijf moeten overschakelen van volmacht- en tussenpersonenwerk naar het eigenlijke verzekeringswerk. “Werkzaamheden uit de backoffice zullen meer in de frontoffice komen. Data-invoer wordt sterk beperkt en die mensen zullen meer taken gaan vervullen op het gebied van schadebehandeling en acceptatie. Gezien de verwachte groei van het bedrijf zullen we meer personeel nodig hebben, maar door efficiency vallen er daarentegen arbeidsplaatsen weg. Dat zal een beetje gelijke tred houden; ik voorzie geen grote personeelsgroei.”
De overgang van ABN Amro als werkgever naar Delta Lloyd is, zij het na enige strubbelingen, goed verlopen. Van de 580 vaste medewerkers van ABN Amro Verzekeringen is 98% op vrijwillige basis overgestapt naar de nieuwe joint-venture, de mindere arbeidsvoorwaarden van Delta Lloyd ten opzichte van ABN Amro ten spijt. “Daarmee is een solide basis voor de toekomst gelegd. Ook het hele management is mee”, aldus Van Leeuwen, die de kar tot in 2005 blijft trekken. In dat jaar verhuist ABN Amro Verzekeringen naar een nieuw te bouwen kantoorpand in Zwolle. “Delta Lloyd heeft Zwolle benoemd tot kernlocatie.”
Freek van Leeuwen: “Alle zaken waarbij wij geen eigen risicodrager zijn, gaan we minimaliseren”.

Reageer op dit artikel