nieuws

Pensioenverzekeraar Optas op zoek naar assurantiepartner

Archief

Pensioenverzekeraar Optas, voortgekomen uit het voormalige pensioenfonds voor de havenbedrijven, is naarstig op zoek naar samenwerking met een verzekeraar. Een fusie ligt voor de hand.

Die openlijke aankondiging valt te lezen in het jongste jaarverslag van Optas. Daarin staat dat Optas nog dit jaar zal onderhandelen met potentiële partners over samenwerking, wat zal leiden tot “een daaraan onlosmakelijk verbonden bedrijfsonderzoek”. In een toelichting laat directeur Pieter Rietbergen weten dat van verkoop geen sprake zal zijn. “Zeker niet. Welke vorm de samenwerking wel zal krijgen? Dat kan een fusie zijn, maar ook samenwerking op afstand.”
Volgens Rietbergen is schaalgrootte noodzakelijk voor Optas. “Op technisch en financieel vlak kunnen we gemakkelijk zelfstandig verder. Maar het belang van sales, marketing en distributie wordt steeds groter en daar hebben wij nu eenmaal een historisch bepaalde zwakte. Voor uitbreiding van onze productrange, voor aanvullende financiële dienstverlening en versterking van het imago zijn we aangewezen op complementaire samenwerking met een commercieel sterke partner. Een partner uit de verzekeringswereld ligt wel voor de hand.” Optas heeft zich voorgenomen nog dit jaar tot een samenwerkingsovereenkomst te komen.
Jaarcijfers
Het brutopremie-inkomen van pensioenverzekeraar Optas nam vorig jaar met 17% af tot f 386,5 (463,1) mln. De daling is toe te schrijven aan de individuele lijfrentekoopsommen: in 1999 nog goed voor f 154 mln premie voor prépensioenen en vorig jaar leverde het slechts f 36 mln premie op. De collectieve premies namen daarentegen met 13% toe tot f 348 (308) mln, waarvan f 257 (203) mln periodiek en f 91 (105) mln uit koopsommen. Verder is nog f 9,3 (7,0) mln premie afkomstig van Optas Schade, vallend onder de branche Ongevallen & Ziekte.
Optas beschikt over een eigen vermogen van f 2,4 mld en is daarmee tien keer zo solvabel als de toezichthouder vereist. Die sterke vermogenspositie levert relatief hoge beleggingsopbrengsten op – vorig jaar f 591 (574) mln – en daardoor een enorm hoge winst afgezet tegen het premie-inkomen. Bij een premie-omzet van f 387 mln boekt Optas namelijk een nettowinst van f 395,4 (275,2) mln, een groei van 43%.
Exclusief toevoegingen aan de voorzieningen is de winststijging nog 13% groot. In 1999 voegde Optas namelijk omwille van de lage rekenrente f 80 mln toe aan de voorzieningen. Dit jaar werd slechts f 5 mln aan de voorzieningen toegevoegd.
Dagafschrift
Optas, 60.000 verzekerden groot, heeft vorig jaar een dagafschift ontwikkeld voor houders van een Optas Flexibel Keuzepensioen. Dit afschrift geeft de verzekerde bij elke premie-inleg en elke mutatie in de risicodekking en/of de beleggingen een duidelijk inzicht in gevolgen. “Een belangrijke stap die de verzekerde in staat zal stellen zijn pensioenvermogen continu te betrekken in zijn persoonlijke financiële planning”, aldus Optas.

Reageer op dit artikel