nieuws

Pensioenverzekeraar Optas nog zonder partner

Archief

Pensioenverzekeraar Optas is er nog altijd niet in geslaagd een verzekeraar te vinden die met haar wil samenwerken of zelfs fuseren.

De Stichting Optas, die de aandelen van verzekeraar Optas bezit, eist in zo’n samenwerking een belangrijke stem om de belangen van de werkgevers en werknemers in de havenbedrijven te kunnen blijven garanderen. Die eis is een behoorlijke hobbel gebleken, want de voorgenomen samenwerking ligt vooralsnog niet binnen handbereik, zo laat directeur Pieter Rietbergen in het jongste jaarverslag weten.
Het brutopremie-inkomen van Optas is vorig jaar met ruim 20% gedaald tot e 142,9 (179,6) mln. In 2000 was de premieomzet al gedaald met 17%. Opnieuw daalden de individuele koopsomstortingen flink, dit keer van e 16,3 mln tot e 2,4 mln. Verder waren de eenmalige (collectieve) stortingen voor affinanciering van pensioenaanspraken veel lager: e 24,9 (41,0) mln.
Van het totale premie-inkomen is e 3,6 (4,2) mln bestemd voor schadeverzekeringen, die een technisch resultaat opleverden van e 0,6 (3,0) mln. Het technische resultaat Leven bedroeg e 95,3 (96,3) mln. Tachtig procent van de premie-omzet is afkomstige van pensioenverzekeringen op basis van beschikbare premie.
De nettowinst van Optas – tot 1997 een pensioenfonds – blijft imposant hoog: e 172,5 (179,4) mln. Dat is vooral te danken aan de post ‘beleggingsopbrengsten’, die e 267 (268) mln opbracht. De negatieve aandelenkoersen van 2001 worden boekhoudkundig gecompenseerd doordat Optas de opbrengsten uit beleggingen over vele jaren uitsmeert. Wel nam het eigen vermogen af tot e 1.024 (1.082) mln.

Reageer op dit artikel