nieuws

Pensioenuitkeringen bij 93% geïndexeerd

Archief

Bij liefst 93% van de gepensioneerden bij bedrijfstakpensioenfondsen is de pensioenuitkering per 1 januari verhoogd. Dat zegt de Vereniging van Bedrijfstakpensioenfondsen (VB) na een onderzoek onder 43 van haar leden.

Bij 70% is de indexatie gelijk aan of meer dan de consumentenprijsindex van 3,5%. Bij 23% is de indexatie lager, terwijl dus 7% helemaal geen indexatie krijgt. ’s Lands grootste pensioenfonds ABP, voor overheids- en onderwijspersoneel, verhoogt de pensioenrechten voor gepensioneerden en slapers met 3,79%. Zorgpensioenfonds PGGM, de één na grootste, indexeert de uitkeringen zelfs met 4,87%.
Fors negatieve beleggingsresultaten hebben de dekkingsgraad – de verhouding tussen vermogen en verplichtingen – van menig pensioenfonds onder druk gezet. Om die reden zijn de pensioenpremies “over nagenoeg de gehele linie” verhoogd. De verhogingen bij ABP en PGGM bedragen 23% respectievelijk 35%. In aantallen valt de premieverhoging nog mee: twintig van de 43 pensioenfondsen verhogen de premies voor 2003, bij twee gaan ze juist omlaag.
Onderdekking
Volgens een onderzoek van de Pensioen- en Verzekeringskamer hadden op 1 december van het vorig jaar 138 van de bijna duizend pensioenfondsen te kampen met onderdekking. Bij 81 fondsen betreft dit een dekkingsgraad van 100-105%, bij 37 fondsen ligt de dekkingsgraad tussen 95% en 100%, zestien fondsen zitten tussen de marge 90%-95%, terwijl vier fondsen een dekkingsgraad van 85% tot 90% hebben bereikt.
Het gaat om twintig bedrijfstak- en beroepspensioenfondsen en 118 ondernemingspensioenfondsen, waarbij in totaal 480.000 werknemers, gepensioneerden en slapers hun pensioenverzekering hebben lopen. Het totale tekort zou e 2 mld bedragen, oftewel 0,5% van het vermogen van alle pensioenfondsen.

Reageer op dit artikel