nieuws

Pensioenreuzen stappen over op middelloon

Archief

De twee grootste pensioenfondsen van ons land zinnen allebei op een overstap van een pensioenregeling op basis van eindloon naar een regeling op basis van middelloon.

Reden voor de gewenste overstap is de benarde financiële positie van de pensioenfondsen als gevolg van de sluipende beurskrach in de afgelopen twee jaren. Zowel ABP (overheid en onderwijs) als PGGM (zorg en welzijn) zagen hun dekkingsgraad vorig jaar tot het nulpunt dalen en kampten in het eerste kwartaal van dit jaar zelfs met een dekkingsgraad van minder dan 100%. Om op termijn aan alle verplichtingen te kunnen blijven voldoen, worden de premies bij beide fondsen verder verhoogd. Het ABP beperkt tevens de indexatie van lopende pensioenen als de solvabiliteit daarom vraagt.
Een andere maatregel is dus de overstap van eindloon naar middelloon, alhoewel beide fondsen benadrukken dat de deelnemers er materieel niet op achteruit gaan. Om het verschil tussen pensioen op basis van eindloon en middelloon op te heffen, wordt de franchise – de salarishoogte waar vanaf pensioen wordt opgebouwd – verlaagd voor deelnemers jonger dan 45 jaar. ABP halveert verder het nabestaandenpensioen vanaf 65 jaar. De voorgestelde wijzigingen moeten bij goedkeuring van werkgevers en werknemers – ruim één miljoen bij zowel ABP als PGGM – januari volgend jaar ingaan.
Spoorwegen
Met het oog op de cao-onderhandelingen in de verzekeringsbranche is ten slotte nog opmerkelijk dat de 23.000 werknemers van de Nederlandse Spoorwegen hun premievrije pensioenopbouw dreigen te verliezen. Het Spoorwegpensioenfonds heft vanwege overreserves al tien jaar geen premie meer.

Reageer op dit artikel