nieuws

Pensioenregeling tandartsassistenten

Archief

Tandartsassistenten krijgen met ingang van 1 juli een collectieve pensioenverzekering. Daarvoor wordt aansluiting gezocht bij pensioenfonds PGGM.

De vakbonden en, namens de werkgevers, de Nederlandsche Maatschappij tot Bevordering der Tandheelkunde (NMT) zijn het daarover eens geworden. Ook het bestuur van PGGM heet de nieuwe toetreders welkom. Alleen de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid moet de verplichtstelling nog in het Staatsblad bekrachtigen.
De pensioenregeling gaat gelden voor ongeveer 13.000 tandartsassistenten, werkzaam bij circa 5.500 tandartspraktijken. Met de pensioenverzekering is op jaarbasis ongeveer e 30 mln premie gemoeid, voor 57,5% te betalen door de assistenten en voor 42,5% door hun werkgevers. Bij PGGM zijn momenteel 950.000 werknemers in de sectoren zorg en welzijn verzekerd voor hun pensioen.

Reageer op dit artikel