nieuws

Pensioencompromis

Archief

Na uiterst moeizame onderhandelingen is het cao-overleg tussen vakbonden en verzekeraars op de meeste fronten stukgelopen

Alleen bij ING slaagden de vakorganisaties erin nog een voet tussen de deur te krijgen, maar bij alle andere partijen, Achmea, Fortis, SNS Reaal en het Verbond van Verzekeraars (namens de bedrijfstak), lijkt de deur in het slot te zijn gevallen. Daardoor worden voor 65.000 werknemers geen nieuwe cao-afspraken gemaakt. Aan alle onderhandelingstafels is het voorstel van werkgevers om werknemers te laten meebetalen aan de opbouw van hun pensioen hét breekpunt geworden. De argumenten van werkgevers dat de pensioenlasten de laatste jaren de pan zijn uitgerezen en dat de financiële rek er finaal uit is door de recessie en de malaise op de aandelenbeurzen, vinden geen gehoor bij vakbonden. Zij durfden verzekeraars zelfs van “een geregisseerde actie” te betichten. Een merkwaardige beschuldiging, omdat vakbonden zelf niet anders plegen te doen. Kijkend naar de cao-conflicten is de opstelling van de vakbonden tamelijk willekeurig. Met Delta Lloyd werd probleemloos een éénjarige cao gesloten zónder pensioenpremie voor werknemers. Bij Achmea, waar werknemers al 1% van de pensioengrondslag bijdragen, staan de bonden geen verdere verhoging tot 5% toe, een percentage dat ook op het verlanglijstje staat van andere verzekeraars. ING stemde – onder druk van dreigende acties – alsnog in met een cao zónder pensioenbijdrage voor werknemers, maar waarin wel een studie naar de pensioenproblematiek is opgenomen. Rabobank (Interpolis) kwam ook tot een compromis: de medewerkers daar hoeven pas over tien jaar mee te betalen aan hun pensioen. “Een koninklijke oplossing” noemde De Unie dit akkoord zelfs. Gelet op het principeakkoord met Rabo en ING is de vraag waarom aan andere onderhandelingstafels niet een soortgelijk compromis uit de bus is gekomen. Immers, de principiële eis dat een premievrij pensioen een verworven recht van werknemers is, hebben de bonden impliciet opgegeven door hun akkoord met Rabobank, en eerder met Achmea. Daarmee is toch de weg geopend voor een discussie over een werknemersbijdrage in de pensioenopbouw, waarbij het onderzoek naar de pensioenproblematiek voor de nodige input zal zorgen. Een overgangsregeling voor een bepaalde duur zal de acceptatiebereidheid onder werknemers in de verzekeringsbranche kunnen bevorderen. De vakbonden lijken het spel niet hard te willen spelen. Debet daaraan kan zijn de lage organisatiegraad (22%) en de geringe actiebereidheid bij het personeel van de meeste verzekeraars. Bovendien wijst een Nipo-onderzoek in opdracht van AM uit dat een grote toestroom van leden er ook niet inzit. Praten lijkt daarom de aangewezen weg. Wellicht dat de zomervakantie die bezinning kan brengen waardoor verzekeraars en vakbonden in september met nieuwe inspiratie aan de onderhandelingstafel kunnen gaan plaatsnemen. Wim Abrahamse wabrahamse@kluwer.nl

Reageer op dit artikel