nieuws

Pensioenbuffers van ABP en PGGM op nulpunt

Archief

De dekkingsgraad van de pensioenfondsen ABP en PGGM is gedaald tot ongeveer 100%. De twee grootste pensioenfondsen van ons land overwegen de lopende pensioenrechten dit jaar niet te indexeren.

ABP, Het pensioenfonds voor overheids- en onderwijspersoneel, heeft een slecht jaar achter de rug. Het beleggingsrendement bedroeg -7,2%, waardoor het vermogen terugliep van e 147,3 mld naar e 135,6 mld. De pensioenverplichtingen stegen daarentegen met ruim e 10 mld tot e 131,7 (121,0) mld. Daarmee bedroeg de dekkingsgraad eind 2002 nog maar 103%, tegen 122% een jaar eerder. En als het ABP uitgaat van de huidige reële rekenrente van 2,9% in plaats van de standaard van 4%, dan resteert ineens een dekkingsgraad van 86%.
In het eerste kwartaal van dit jaar is daar nog eens een beleggingsrendement van -2% overheen gekomen, voornamelijk veroorzaakt door de aandelen (-10%). De dekkingsgraad (bij 4% rekenrente) schommelt hierdoor rond de 100%, aldus het ABP.
Het pensioenfonds wil de pensioenpremie tot kostendekkende hoogte opschroeven en dus een stijging van 3,8 procentpunten voorstellen van 15,2% naar 19,0%. Het huidige reglement staat slechts een verhoging van 2% per jaar toe. Verder denkt het fonds dit jaar aan een gedeeltelijke indexering van de pensioenuitkeringen, wat een unicum zou betekenen. Bij het ABP zijn 1.058.000 actieve ambtenaren en onderwijzers verzekerd van hun pensioen, werkzaam bij bijna 4.900 werkgevers. Vorig jaar betaalden zij ruim e 3,6 (2,7) mld premie. Ruim 661.000 mensen ontvangen maandelijks hun pensioen vanuit Heerlen.
PGGM
PGGM, het pensioenfonds voor de zorg- en welzijnssector, zag de dekkingsgraad eveneens kelderen van 122% naar exact 100% eind 2002. Het vermogen nam door een beleggingsrendement van -7,3% af tot e 45,2 (49,1) mld.
Bij PGGM zijn exact een miljoen actieve werknemers verzekerd voor hun pensioen, werkzaam bij 14.200 instellingen. Zij betaalden vorig jaar e 1,6 (1,4) mln aan pensioenpremies. PGGM verwacht de premie te moeten verhogen met 2,7 procentpunten tot 13%. Het aantal lopende pensioenuitkeringen ligt iets boven de 150.000.

Reageer op dit artikel