nieuws

Pensioen nekt cao-overleg

Archief

De pensioenproblematiek heeft de cao-onderhandelingen in de gehele verzekeringsbranche lamgelegd. Zowel de bedrijfstak-cao als de concern-cao’s van Achmea, ING en SNS Reaal Groep, die alle op 1 juni afliepen, worden voorlopig niet vernieuwd door het afbreken van de onderhandelingen. De vakbonden voorzien zelfs het definitieve einde van de bedrijfstak-cao.

Voor de bonden blijft invoering van een eigen bijdrage in de pensioenpremie in de bedrijfstak-cao onbespreekbaar. “Wij hebben in overleg met onze achterban bekeken of er ruimte was voor een compromis, maar die is er niet. Wij hebben daarom geen tegenvoorstel gedaan. De argumentatie van de werkgevers die tot de voorstellen hebben geleid, vinden wij zo zwak dat er geen reden is om te gaan schuiven op deze onderwerpen”, zegt Gerwin van der Lei (De Unie). Of het nog tot een hervatting van de onderhandelingen komt, betwijfelt hij: “Ik zie niet in waarom de kaarten in oktober anders zouden liggen dan nu. Het zou best kunnen dat er geen nieuwe bedrijfstak-cao meer komt”.
De keuze voor een premievrij pensioen is er één die geldt in goede en in slechte tijden, aldus Van der Lei. “We zijn al overgestapt naar een middelloonsysteem en de VUT-regeling is afgeschaft. Daardoor is de oudedagsvoorziening al minder aantrekkelijk geworden. De werkgevers hebben in de goede jaren ‘premieholidays’ gehad; dan kunnen ze nu niet zeggen dat de werknemers nu het wat slechter gaat, moeten meebetalen. Overigens wordt het premievrij pensioen ook nu nog door verzekeraars gebruikt om mensen te werven.”
Van der Lei heeft honderden reacties gekregen van Unie-leden. “De strekking is in de meeste gevallen dat er geen compromis mogelijk is en dat de argumenten van de verzekeraars zwak zijn. Dan heeft men liever geen cao. Over het algemeen komt er vanuit de leden altijd veel steun voor compromisvoorstellen, maar in dit geval niet. Het is gewoon niet aannemelijk dat de verzekeraars niet kunnen betalen. Dan blijft alleen over dat ze gewoon niet willen betalen.”
Rapport
De bonden hebben aangegeven dat de werkgevers niet meer moeten verwijzen naar het rapport van onderzoeksbureau Hay, waarin wordt gesteld dat de lonen in de bedrijfstak 15% boven het landelijk gemiddelde liggen. “Dat rapport stelt niets voor; het bestaat uit twee kantjes en een grafiek waarin de feitelijke bedragen worden weergegeven”, zegt Van der Lei. “Bovendien is niet duidelijk met welke bedrijfstakken de lonen zijn vergeleken. Als je in je sollicitatiegesprek met een verzekeraar afspreekt dat je meer krijgt dan in de cao is vastgelegd, dan stelt de invloed die wij als vakbonden aan de cao-tafel hebben niets voor. Die 15% wordt in ieder geval niet veroorzaakt door cao-afspraken. De oorzaak ligt niet bij ons. Ik voel mij niet geroepen om buitensporige salarisafspraken op cao-niveau te corrigeren.”
Emoties
Roel Wijmenga, Interpolis-directielid en onderhandelaar namens het Verbond, wil best verder praten met de bonden. Hij vindt dat zij te emotioneel reageren: “Het verhaal van de pensioenlasten is volstrekt helder en staat objectief vast, maar als je het niet wilt horen, dan hoor je het niet. Ik heb alle begrip voor de verontwaardiging over de afschaffing van het premievrije pensioen: dat is een heilig huisje. Maar ik hoop dat de bonden, wanneer de emoties zijn gezakt, ook de werkelijkheid onder ogen willen zien. Dat onze argumenten voor een eigen pensioenbijdrage te zwak zijn, herken ik niet. In de huidige cao is overigens ook opgenomen dat we samen naar oplossingen moeten zoeken. We gaan nu eenmaal naar een bedrijfstak met felle concurrentieverhoudingen. Als we nu niets doen, zal dat uiteindelijk ten koste gaan van de werkgelegenheid in de bedrijfstak. Hoe langer we wachten met het inzetten van de bocht naar een marktconforme beloning, hoe scherper die bocht wordt.”
Concern-cao’s
Ook de onderhandelingen over de concern-cao’s van ING, SNS Reaal en Achmea zijn vastgelopen op de pensioenproblematiek. Achmea-medewerkers betalen al een eigen bijdrage van 1% in de pensioenpremie. Het concern wil nu met de bonden praten over een verhoging van die bijdrage per 1 januari 2005. “Wij willen best praten over een studie om meerdere oplossingen voor het pensioenprobleem in kaart te brengen”, zegt Fred Polhout (FNV Bondgenoten), “maar nu al afspreken dat werknemers in 2005 een veelvoud aan premie gaan betalen, is wat ons betreft niet aan de orde”.

Reageer op dit artikel