nieuws

Pensioen- en verzekeringspakketten onder de loep

Archief

DCE Consultants bespreekt in het onderzoek ‘Package solutions in practice – a survey of pension & insurances software’ 48 pakketten van 43 leveranciers. De onderzoekers concluderen dat er niet één het beste pakket is.

Met het onderzoek zegt DCE Consultants in te spelen op de behoefte van verzekeraars en pensioenuitvoerders om inzicht te krijgen in de mogelijkheden en onmogelijkheden van softwarepakketten, afgezet tegen recente (maatschappelijke) ontwikkelingen.
Van alle 48 pakketten wordt de volgende informatie verstrekt: functionele mogelijkheden (front- en backoffice functionaliteit), technische mogelijkheden (welke databases, hardwareplatforms, et cetera ondersteund worden), gevolgen van pakketkeuze op Operational Excellence als bedrijfsstrategie en mogelijkheden voor koppeling met andere pakketten.
Zes pakketten worden meer in detail besproken: I+, SunGuard Compass, LifeFit. LeanApps Life, ForeSure en Maia. Volgens onderzoekers zijn deze pakketten voorbeelden van een geïntegreerd softwarepakket en best-of-breed-oplossing. Op basis van dit onderscheid biedt het rapport handreikingen voor de selectie van een pakket door een pensioenuitvoerder of een verzekeraar. Het rapport omvat bijlages met feitelijke gegevens voor alle pakketten.
Het rapport kost e 160 (ex btw) en is te bestellen via dce@dceconsultants.com.

Reageer op dit artikel