nieuws

‘Particuliere’ reserves

Archief

‘Particuliere’ reserves

De reserves van de ziektekostenverzekeraars zijn in de periode 1998-2001 met 21% gedaald. Het ministerie van VWS heeft nog geen officiële cijfers, maar zegt dat vaststaat dat de reserves inmiddels nog minder zijn en dat die trend zich dit jaar voortzet. Zorgverzekeraars Nederland refereert hierbij aan de opmerkingen begin dit jaar van CNV en Unie MHP dat verzekeraars met hun premieverhogingen de reserves opkrikken.
Knip in AWBZ
Door de kostenstijging in de AWBZ (in 2002 werd ruim e 17 miljard uitgegeven, hetgeen 36% is van alle zorgkosten) zal in de dekking moeten worden geknipt. Dit zei Chiel Bos, directeur van Zorgverzekeraars Nederland, op een congres. Als de overheid geen maatregelen neemt, is er in 2008 een tekort van e 30 miljard. Bos vindt dat alle verzekerbare zaken naar de reguliere (hoofd- en aanvullende) verzekering moeten. Ook moet het wonen zelf in AWZB-instellingen uit de dekking.

Reageer op dit artikel