nieuws

Particuliere bedrijf van Zorg en Zekerheid dieper in het rood

Archief

Bij het particuliere bedrijf van zorgverzekeraar Zorg en Zekerheid steeg vorig jaar het premie-inkomen met 25% en daalde het verlies met 55%.

Het particuliere bedrijf, dat hoofdverzekeringen en aanvullende (ziekenfonds)verzekeringen omvat, had in 2002 een premie-inkomen van e 74,4 (59,6) mln. De schadelasten stegen van e 62,0 mln naar e 75,8 mln. Het technisch resultaat steeg van e -2,4 mln naar e -1,5 mln. De bedrijfslasten namen toe van e 1,0 mln naar e 3,7 mln. De beleggingsresultaten kwamen uit op e -3,5 (-0,8) mln. Het nettoresultaat daalde van e -3,3 mln naar e -5,1 mln.
Het aantal particuliere verzekerden steeg fiks. Er waren gemiddeld 30.633 (23.058) betalende verzekerden en 463 (463) gratis meeverzekerde kinderen. Van de verzekerden hadden er 23.994 (16.965) een maatschappijpolis, de overigen hadden een (studenten-)standaard(pakket)polis.
Er waren gemiddeld 353.291 (361.721) betaalde aanvullende verzekeringen en 79.840 (72.574) niet betalende meeverzekerden op deze polissen.
Ziekenfonds en bemiddeling
Het ziekenfonds had een inkomen van e 627,1 (571,7) mln. Hiervan werd e 57,2 (46,2) mln verkregen uit nominale premies en de rest uit de algemene ziekenfondskas. De schadelasten bedroegen e 630,2 (576,4) mln. Het technisch resultaat kwam uit op e -19,5 (-20,6) mln. Het nettoresultaat daalde van e -14,4 mln naar e -22,3 mln.
Het bemiddelingsbedrijf van Zorg en Zekerheid (reis- en schadeverzekeringen) had een provisie-inkomen van e 0,65 (0,38) mln. Het technisch resultaat kwam uit op e -10,9 (-42,8) mln. Het nettoresultaat steeg van e -0,25 mln naar e 0,28 mln.

Reageer op dit artikel