nieuws

Particulier bedrijf De Friesland bijna e 10 mln dieper in het rood

Archief

Het particuliere bedrijf van De Friesland leed vorig jaar een verlies van e 11,2 (-1,9) mln. De groep kwam nog dieper in de rode cijfers. Het resultaat daalde namelijk van e -3,2 mln naar e -35,3 mln.

Uit particuliere hoofdverzekeringen had De Friesland in 2002 een brutopremie-inkomen (inclusief bijdragen uit de WTZ-pool) van e 51,6 (44,2) mln. De schadekosten bedroegen e 49,7 (43,2) mln, hetgeen neerkomt op 96% (98%) van het premie-inkomen. De bedrijfskosten bedroegen e 5,6 (5,3) mln. Het technisch resultaat kwam uit op e 8,4 (4,1) mln en het nettoresultaat op e -11,2 (-1,9) mln.
De aanvullende (ziekenfonds)verzekeringen leverden een premie-inkomen op van e 36,0 (30,8) mln. De schadekosten bedroegen e 26,4 (23,9) mln: 73% (77%) van het premie-inkomen. De bedrijfskosten bedroegen e 5,5 (4,8) mln. Het technisch resultaat kwam uit op e 2,9 (2,2) mln en het nettoresultaat op e -14,7 (1,7) mln.
De reisverzekeraar had een brutopremie-inkomen van e 1,2 (1,1) mln. De schadekosten bedroegen e 0,9 (0,8) mln, wat neerkomt op 74% (68%) van het premie-inkomen. De bedrijfskosten bedroegen e 0,2 (0,2) mln. Het technisch resultaat kwam uit op e 0,1 (0,1) mln en het nettoresultaat op e 0,09 (0,1) mln.
Ziekenfonds en groep
Het ziekenfonds van De Friesland had een inkomen van e 486,3 (444,8) mln uit nominale premie en bijdragen uit de ziekenfondskas. De schadekosten beliepen e 468,1 (426,4) mln, wat neerkomt op 96% (96%) van het inkomen. De bedrijfskosten bedroegen e 19,5 (19,5) mln. Het technisch resultaat kwam uit op e -3,9 (-1,7) mln. Het nettoresultaat daalde van e -3,1 mln naar e -7,9 mln.
Het gehele concern, inclusief bemiddelingsactiviteiten, had een inkomen van e 580,7 (526,0) mln en had een technisch resultaat van e -8,5 (-2,8) mln. De negatieve netto-opbrengsten uit beleggingen kwamen uit op e -26,6 (1,3) mln. Het bedrijfsresultaat daalde hiermee van e 0,2 mln naar e -20,7 mln en het nettoresultaat daalde van e -3,2 mln naar e -35,3 mln.

Reageer op dit artikel