nieuws

Pals Groep verbolgen over aanval Noordsij (NLT) op ‘no cure no pay’

Archief

De Pals Groep (letselschaderegeling) is verbolgen over het ingezonden artikel ‘no cure no pay is diefstal’ in AssurantieMagazine 13 (pag. 32). Dat artikel was van de hand van Hans Noordsij, voorzitter van de Nationale Letsel Telefoon (NLT). Op zijn beurt had Noordsij gereageerd op een positieve publicatie van de Consumentenbond over no cure no pay.

Volgens de Pals Groep, het grootste letselschadebureau van Nederland, is de aanklacht van Noordsij (“de zoveelste poging om via de media een negatief stempel op het no cure no pay-systeem te drukken”) gedoemd te mislukken. “Het doet denken aan de Irakese minister van Informatie die, wetende dat de ondergang dreigt, tot op het laatste moment met modder blijft gooien.”
“Bij ons hebben cliënten een keuzevrijheid. Zij kunnen zelf kiezen of zij een schaderegelingovereenkomst aangaan op uurtarief (zoals de heer Noordsij wenselijk acht) of op basis van 15% no cure no pay. Ruim 90% van onze cliënten kiest zelf voor no cure no pay. Het zegt iets over de arrogantie van Noordsij dat hij durft te beweren dat deze mensen zich allemaal laten misleiden. Letselschadeslachtoffers mogen dan wel lichamelijke mankementen hebben, maar ze zijn echt niet achterlijk.”
Financieel risico
Pals wijst er op dat aan een schaderegelingovereenkomst op uurtarief een aantal risico’s verbonden is, die men “vergeet” te vermelden. “Ten eerste is er een groot financieel risico. Er wordt de indruk gewekt dat de kosten van de belangenbehartiger altijd voor rekening komen van de aansprakelijke partij. Dit is niet juist. Het komt veelvuldig voor dat verzekeraars de kosten van deskundige bijstand niet (geheel) vergoeden. Bijvoorbeeld wanneer men het niet eens is over de (mate van) aansprakelijkheid. Wat echter nog vaker voorkomt, is dat de kosten van deskundige bijstand niet (geheel) betaald worden, omdat men het niet eens is over de omvang van de schade of de ernst van het letsel. In dat geval zullen de heer Noordsij en zijn NLT-leden toch gewoon de nota vergoed willen zien en zal het letselschadeslachtoffer hiervoor zelf moeten opdraaien. In het ergste geval krijgt het slachtoffer zelfs geen enkele schadevergoeding maar is hij wel verplicht om de nota van de Nationale LetselTelefoon te betalen.”
Altijd minder dan 15%
Ook bij een 15% no cure no pay-overeenkomst dienen de redelijke kosten van deskundige bijstand door de aansprakelijke partij vergoed te worden. “Er kan, net als bij een uurtariefovereenkomst, nooit gegarandeerd worden dat de gehele nota van de belangenbehartiger vergoed wordt. Het bedrag dat wel wordt vergoed, wordt in mindering gebracht op de inhouding van 15%. In de praktijk zal men dus nooit de volledige 15% betalen. Vaak betaalt men zelfs helemaal niets.”
De langste adem
Pals stelt, dat bij no cure no pay een schaderegelingstraject nooit beëindigd zal worden, omdat het slachtoffer dit financieel gezien niet meer kan opbrengen. “Wij financieren zelfs alle kosten die gepaard gaan met de schaderegeling bij een no cure no pay-overeenkomst voor. Zo kost een medische expertise, vaak nodig om de ernst van het letsel aan te tonen, al snel e 1.000. Hierdoor wordt voorkomen dat het slachtoffer, bij wie meestal de bewijslast ligt, financieel afhankelijk is van de aansprakelijke partij voor het aantonen van de geleden en te lijden schade.”
“Een ander groot voordeel van een no cure no pay-overeenkomst bij ons is dat de procedurekosten inbegrepen zijn. De kosten van een juridische procedure bij de rechter bedragen al snel e 15.000 tot e 20.000. Deze kosten kunnen in Nederland niet verhaald worden op de aansprakelijke partij. Bij Nationale LetselTelefoon zullen de procedurekosten altijd door het slachtoffer zelf betaald moeten worden. Dit maakt de drempel om te gaan procederen voor de meeste mensen te hoog. Zij zien dan af van een procedure en krijgen daardoor niet de schadevergoeding waar ze mogelijk wel recht op hebben.”
Wetenschappelijk onderzoek
Pals merkt verder nog op dat wetenschappelijk onderzoek (van onder anderen mr. dr. H.O. Kerkmeester en mr. F.C. Schirmeister) heeft aangetoond dat letselschadezaken op basis van no cure no pay in hogere schadevergoedingen resulteren in vergelijking tot schadezaken die op basis van uurtarief in behandeling zijn genomen. De logica hierachter is: hoe hoger het resultaat voor cliënt, hoe hoger de vergoeding voor de belangenbehartiger.
“De Consumentenbond onderkent ook de voordelen van het no cure no pay-systeem. Daarmee begeeft de Consumentenbond zich net als de Pals Groep op het criminele pad volgens de Nationale LetselTelefoon. No cure no pay is immers diefstal. Gelukkig leert de praktijk dat de consument zelf wijs genoeg is om zich niet te laten bestelen”, aldus Pals.

Reageer op dit artikel