nieuws

Pakketpolis levert Interpolis 15% meer schadepremies op

Archief

Interpolis heeft het eerste halfjaar 654 mln premie-inkomen Schade geboekt: een groei van 15%. Deze stijging schrijft Interpolis toe aan een toename van het aantal Alles-in-één-Polissen en BedrijvenCompact-Polissen.

Het operationeel resultaat Schade daalde met 23% tot e 84 (109) mln. Dit zou te maken hebben met achterblijvende beleggingsresultaten en een hogere schadelast. De totale premieomzet van Interpolis nam in het eerst halfjaar af met 15% tot e 1.890 (2.212) mln.
Over het eerste halfjaar zijn de premie-inkomsten Leven gedaald met 25% tot e 1.246 (1.654) mln. De oorzaak zou zijn dat er minder koopsompolissen en levensverzekeringen zijn gesloten als gevolg van een wijziging in de belastingwetgeving.
Hypotheken
Rabobank Nederland zag haar marktaandeel in de hypotheekmarkt dalen van 24% naar 22%. Om de positie van de bank in het intermediaire kanaal te versterken, is begin april Obvion operationeel geworden. Dit is een joint venture met het pensioenfonds ABP. Rabobank is voor 70% eigenaar van Obvion.
5% toe, tegenover 7% in de eerste helft van vorig jaar. De afname van de groei wordt toegeschreven aan de daling van het marktaandeel hypotheken. De totale particuliere kredietverlening kwam uit op e 97,1 mld. Daarvan heeft 96% betrekking op hypothecaire leningen.

Reageer op dit artikel