nieuws

OZF en OZB naar Achmea

Archief

OZF en OZB, ziektekostenverzekeraar respectievelijk ziekenfonds voor personeelsleden van Akzo Nobel, worden rond de jaarwisseling overgedragen aan Achmea.

OZF en OZB hebben samen 46.000 verzekerden. De particuliere verzekeraar OZF omvat 26.000 verzekerden. Het gaat hierbij hoofdzakelijk om medewerkers van Akzo Nobel en hun meeverzekerden, onder wie gepensioneerde medewerkers en oud-medewerkers van verzelfstandigde bedrijfsonderdelen. OZF voert hoofdverzekeringen plus aanvullende (ziekenfonds)verzekeringen. Het ziekenfonds OZB omvat 20.000 (oud)medewerkers en hun meeverzekerden. Het fonds werd in 1997 opgericht en heeft vanaf de oprichting samengewerkt met het ziekenfonds Groene Land Achmea. OZF werkt sinds 1999 op IT-gebied samen met Achmea. Beide verzekeraars blijven hun naam behouden; zij gaan straks – als onderdeel van Achmea Zorg – OZF Achmea en OZB Achmea heten.
OZF en OZB blijven gevestigd in Hengelo. De aandelenoverdracht aan Achmea heeft dan ook geen personele consequenties. De aandelen zijn nu in handen van de daartoe opgerichte Stichting Athoz die na de aandelenoverdracht zal worden opgeheven.
OZF en OZB worden overgedragen met het oog op de nieuwe zorgverzekering. In het nieuwe stelsel is er, vanwege de verplichte acceptatie geen ruimte meer voor categorale zorgverzekeraars. Ook gaat, in verband met de zorginkoop, schaalgrootte een belangrijkere rol spelen. Een belangrijke reden om volgend jaar al niet meer zelfstandig te zijn, is de invoering van DBC’s (clusters van veelvoorkomende behandelingen waarvoor met ziekenhuizen vaste prijzen worden afgesproken). “Wij zijn te klein”, zegt Menko Menalda, directeur van OZF en OZB, “om DBC’s te gaan inkopen”.
Achmea nam onlangs al met terugwerkende kracht tot begin dit jaar, de ziektekostenportefeuille van AXA over, die 2000.000 verzekerden omvat.

Reageer op dit artikel