nieuws

Oversluitingen

Archief

Schadeverzekeraars hebben de laatste twee maanden tienduizenden opzeggingen gekregen

Polishouders hebben op grote schaal de en-bloc invoering van de dekkingsbeperkende terreurclausule aangegrepen om van maatschappij te veranderen. Vooral de grote concerns zijn onaangenaam verrast door de massale oversluitingen die, behalve inkomstenvermindering, meer werk en dus kosten opleveren. Zo heeft Nationale-Nederlanden, nauwelijks bekomen van haar administratieve inhaalslag, zich bij voorbaat verontschuldigd voor nieuwe achterstanden. De maatschappij zegt zes weken extra werk nodig te hebben voor het verwerken van vijftig- tot honderdduizend royementen. Waar verliezers zijn, daar zijn ook winnaars. De direct-writers en banken lijken het meest te profiteren van de oversluitingen. Op ‘prijs’ hebben zij veel klanten binnengehaald. Het weglopen van deze polishouders relativeren intermediairmaatschappijen als “het naar voren halen van opzeggingen”. Het voordeel van dit nadeel zou een lager royement in de komende jaren zijn. Hun kritiek dat direct-writers en banken klanten actief hebben geworven, is onterecht. Behoudens incidenten bij Rabo- en Fortis-banken, zijn er geen wervingsacties geweest. Wellicht zijn de druiven extra zuur, omdat de grote intermediairmaatschappijen een ‘herenakkoord’ hadden gesloten om niet onder elkaars duiven te schieten. Hoezeer de boosheid van intermediairmaatschappijen zich richt op direct-writers en banken, toch moet het kwaad ook in eigen kring worden gezocht. Immers, ook volmachtbedrijven hebben de gelegenheid aangegrepen om provinciaal gesloten posten op grote schaal over te hevelen naar hun volmacht. Het effect daarvan laat zich echter pas meten bij de volgende kwartaalverrekening. Dan zal blijken dat intermediairmaatschappijen flink moeten toeleggen op hun winstmarge, geen prettig vooruitzicht in deze toch al moeilijke tijden. De les van deze ontwikkelingen is dat intermediaire verzekeraars terrein verliezen in de provinciale markt, lange tijd de kurk waarop hun bedrijf dreef. Debet daaraan is hun doorgeschoten segmentatiebeleid waarvan zelfs trouwe totaalklanten de dupe worden, de neiging van het intermediair om het provisiebelang zwaarder te laten wegen dan het belang van de klant, en de lagere premie en betere service bij direct-writers, zoals blijkt uit een recent onderzoek. Een laatste feit is dat provinciale tussenpersonen vaak niet (meer) in staat zijn een toegevoegde waarde te hebben bij huis-, tuin- en keukenproducten. Alternatieve aanbieders, zoals vergelijkingssites, zijn er daarom als de kippen bij om het falen van intermediair (en verzekeraars) uit te vergroten. Zo zou 77% van het intermediair niet objectief adviseren en is slechts 37% van verzekerden tevreden over zijn verzekeraar. Al zijn zulke onderzoeken subjectief, toch doet het intermediair er goed aan de uitkomsten niet te negeren. Tussenpersonen (met hun verzekeraars) die zich ook in de provinciale markt staande willen houden, zullen moeten terugkeren naar de uitgangspunten voor hun bestaansrecht: het bieden van toegevoegde waarde bij advies en schaderegeling. Hoe? Door het belang van de klant voorop te stellen, uit te gaan van diens wensen en behoeften en daarbij actief in te spelen op actuele marktontwikkelingen, zelfs als dat provisie kan kosten. Want de trouwste klant is de klant die het volste vertrouwen heeft in zijn integere tussenpersoon. Die loopt ook niet snel weg als een direct-writer of bank op de hoek een tiental euro’s goedkoper is. Wim Abrahamse wabrahamse@kluwer.nl

Reageer op dit artikel