nieuws

Oversluitboete ABN Amro soms te hoog

Archief

De boete die ABN Amro in rekening brengt voor het vervroegd aflossen van een hypotheek, is in een aantal gevallen te hoog omdat er in de berekening ten onrechte van wordt uitgegaan dat er bij het sluiten van de hypotheek rentekorting is verleend.

Borghese Financiën & Assurantiën uit Driebergen kreeg hier onlangs mee te maken toen een klant zijn hypotheek wilde oversluiten. “ABN Amro berekende een buitensporig hoge boete”, aldus Desmond Stevens van Borghese. “Zij claimen dat ze de klant bij het aangaan van de hypotheek een commerciële korting van 1% hebben gegeven op de hypotheekrente. Deze korting wordt vervolgens teruggevorderd bij de berekening van de boete, doordat van het huidige rentetarief weer 1% wordt afgetrokken. Dan komt de rente in veel gevallen lager uit dan de rente ten tijde van het sluiten van de hypotheek. In de hypotheekofferte of in de voorwaarden wordt echter nergens melding gemaakt van een dergelijke korting. De reactie van ABN Amro is dat men deze berekeningsmethodiek toepast om het oversluiten van de hypotheek onaantrekkelijk te maken.”
Borghese heeft de kwestie voorgelegd aan de NVA, die al eerder dergelijke klachten heeft ontvangen en ABN Amro in die gevallen met succes heeft aangesproken op deze berekeningsmethodiek. Uiteindelijk heeft ABN Amro de boete opnieuw berekend zonder de omstreden rentekorting en heeft men de klant de in rekening gebrachte boete volledig terugbetaald.
Volgens ABN Amro bestaat er veel onduidelijkheid over de verleende rentekorting. In sommige gevallen mag de rentekorting wel degelijk worden verrekend bij vervroegde aflossing en in sommige gevallen wordt de klant in het gelijk gesteld.
Als in de hypotheekofferte staat vermeld dat een commerciële rentekorting is gegeven, dan claimt ABN Amro het recht te hebben om deze korting te verrekenen bij vervroegde aflossing. Als echter uit de offerte niet blijkt dat er sprake is geweest van een rentekorting, dan mag deze korting volgens Stevens en volgens de NVA uiteraard niet worden verrekend bij vervroegde aflossing. “Maar dat wordt standaard wel gedaan”, aldus Stevens. “Wellicht zijn hierdoor veel consumenten gedupeerd, zonder dat men hiervan op de hoogte is.”

Reageer op dit artikel