nieuws

‘Ouwe getrouwe’ fraudeert bij werkgever De Friesland

Archief

Sinds enige maanden besteedt De Friesland extra aandacht aan declaraties in verband met overleden verzekerden. Dat zet zoden aan de dijk, want de verzekeraar kwam er achter dat een medewerker, die al twintig jaar in dienst is, fraudeerde.

“Nabestaanden van overleden verzekerden dienen vaak alsnog ziektekostennota’s in. Het is dus niet ongebruikelijk dat wij geld overmaken naar een ander rekeningnummer dan dat van de overleden verzekerde”, zegt Hendrik Jan Bijsterveld, woordvoerder van De Friesland. “Dit jaar zijn we ermee begonnen extra goed naar zulke rekeningnummers te kijken.”
Op deze manier kwam de zorgverzekeraar er achter, dat een medewerker voor overleden verzekerden fictieve declaraties indiende en het geld naar een eigen rekening overmaakte. Alleen al over dit jaar gaat het om een bedrag van ongeveer e 25.000. De Friesland onderzoekt nog of er ook in voorgaande jaren is gefraudeerd.
De medewerker heeft tegenover de directie zijn daden niet ontkend en is op staande voet ontslagen. De Friesland heeft de fraude gemeld bij de recherche. “Daar zal een strafrechtelijk onderzoek uit volgen en de man zal voor de strafrechter moeten verschijnen”, zegt Bijsterveld. “Verder zullen wij een civiele procedure aanspannen om het geld terug te krijgen.”
“De medewerker was al twintig jaar in dienst en er is nooit verdenking tegen hem geweest”, zegt Bijsterveld. “Vooral zijn naaste collega’s zijn verbijsterd.”
Om andere verzekeraars te waarschuwen heeft De Friesland de fraude gemeld bij Zorgverzekeraars Nederland. Walter Annard, woordvoerder van de koepelorganisatie, zegt dat niets bekend is over dergelijke fraude bij andere verzekeraars.
Fraudeprotocol
Met de melding aan Zorgverzekeraars Nederland loopt De Friesland vooruit op het Fraudeprotocol. De zorgverzekeraars hebben onlangs afgesproken dat zij – net als andere verzekeraars – het Fraudeprotocol van het Verbond van Verzekeraars toevoegen aan hun Gedragscode. Daarmee wordt de fraudebestrijding genormeerd. Een van de spelregels is, dat verzekeraars om elkaar te waarschuwen, fraude melden bij een speciale commissie van Zorgverzekeraars Nederland. Omdat de zorgverzekeraars tijd nodig hebben om zich voor te bereiden op de normering, wordt het Fraudeprotocol voor hen pas begin 2004 officieel van kracht.

Reageer op dit artikel