nieuws

Oud-directeur Aegon brengt EB-applicatie op de markt

Archief

Het Friese Zilveruil Software, in juli opgericht door Bob Dippel (oud directielid Aegon Nederland), heeft de EB-applicatie Strix op de markt gebracht.

Strix is volgens het bedrijf “een revolutionaire applicatie” omdat het zich niet, zoals zo veel pakketten richt op het beheer en de administratie van employee-benefits, maar op het managen van de werkgeverslasten, het zogeheten beloningsmanagement.
Strix bestaat uit twee modules: Beloningsmanagement en Inkomensplanning. De module Beloningsmanagement is uitgangspunt en is gebaseerd op het kostenplaatje per werknemer. Dit kostenplaatje is vertrekpunt voor het doorrekenen van de ruimte die fiscale- en sociale wetgeving binnen de juridische grenzen biedt. “Want uit die berekening blijkt vaak hoeveel ruimte er op beloningsgebied nog is, uitgaande van dezelfde werkgeverslasten per werknemer”, legt Ben Stegeman, directeur research & development van Zilveruil, uit. Dit biedt volgens hem de mogelijkheid het arbeidsvoorwaardenpakket voor werknemers uit te breiden zonder extra kosten voor de werkgever of werknemer.
Vanuit het programma kunnen allerlei rapportages worden samengesteld, zoals de werkgeverslasten per werknemer, de totale werkgeverslasten, salarisspecificaties, budgettair overzicht van alle arbeidsvoorwaarden, employee-benefitsstatement (EBS), personal-benefitsstatement (PBS) en alle relevante fiscale en sociale toelichtingen.
Inkomensplanning
Behalve de module Beloningsmanagement kan het intermediair ook de module Inkomensplanning afnemen. Deze richt zich op de werknemer. “Een werknemer wil bijvoorbeeld weten wat hij moet regelen, voor het geval hij voortijdig komt te overlijden. Met behulp van deze module kan de tussenpersoon laten zien welke tekorten de werknemer, afhankelijk van zijn wensen, nog heeft. Vervolgens kan de tussenpersoon adviseren hoe deze tekorten aangevuld kunnen worden. De werknemer ontvangt vervolgens een PBS, waarin dit allemaal opgenomen is”, aldus Stegeman.
Kosten
Strix is ontwikkeld voor tussenpersonen die zich richten op de zakelijke markt en dan vooral het midden- en kleinbedrijf. De adviesapplicatie is momenteel bij drie kantoren in gebruik.
De volledige applicatie kost e 8.700 per jaar. De tussenpersoon krijgt dan twee licenties. Dat betekent dat hij de applicatie kan installeren op een kantoor-PC en op een laptop voor de buitendienst. Extra licenties kosten e 3.900 per jaar.
De applicatie is niet bedoeld voor plaatsing op een intranet of extranet bij een werkgever. “Het is puur een adviesgereedschap voor het intermediair. De materie is te ingewikkeld om zo maar beschikbaar te stellen. Niet voor niets koppelen we ook cursusdagen vast aan de aanschaf. In twee dagen krijgt het intermediair het programma uitgelegd. Vervolgens wordt er nog een terugkomdag georganiseerd waarbij vooral de marketingtechnische aspecten aan bod komen”, vertelt Stegeman.
Zilveruil Software is een koppeling aan het bouwen, waardoor het mogelijk wordt het pakket te koppelen aan de gangbare salarisadministratiesystemen en systemen voor ziekmeldingen. Daarnaast is een module ontwikkeld voor het berekenen van de pensioenruimte.

Reageer op dit artikel