nieuws

Organisatie fysiotherapeuten fel tegen werving letselbureaus

Archief

Het KNGF, organisatie van fysiotherapeuten, heeft zijn 18.500 leden vorige week opgeroepen om op geen enkele commerciële wijze samen te werken met letselschadebureaus. Het KNGF heeft deze oproep onder meer gedaan naar aanleiding van een wervingsactie van de Pals Groep.

Letselschadebureaus benaderen fysiotherapeuten om, tegen een vergoeding, namen te geven van patiënten die bij de fysiotherapeut revalideren van een ongeval. Tevens vragen zij fysiotherapeuten om folders neer te leggen in hun praktijk. Het KNGF wil dit fenomeen uitdrukkelijk een halt toeroepen. “Het is onethisch en dus ongewenst, want het is in strijd met de vertrouwensrelatie tussen fysiotherapeut en patiënt”, aldus het KNGF.
Op 20 maart kwam de overkoepelende artsenorganisatie KNMG al in het geweer tegen een mailing van het Haagse vestiging van Pals die was gestuurd aan fitnesscentra en fysiotherapeuten. Volgens Pals was de kritiek van de KNMG misplaatst. “Door de omstandigheid dat in een aantal gevallen geadresseerden samenwerken met artsen in gezondheidscentra is de mogelijkheid ontstaan dat deze artsen zich als geadresseerden hebben beschouwd.”
In haar reactie wijst de Pals Groep erop, dat in de wachtkamers van nagenoeg alle in Nederland gevestigde huisartsen een folderstand aanwezig is en dat zich daarin al jaren een folder van een letselschadebureau bevindt (EuroClaim – red.)
Pals vervolgt: “Het is interessant dat de KNMG niet refereert aan de omstandigheid dat tijdsduur en verloop van een letselschadeprocedure een rol kunnen spelen in het genezingsproces; het roept de vraag op of ‘secundaire victimisatie’ dan wel ‘schaderegelingstrauma’s’ niet een zodanige medische relevantie hebben, dat inderdaad kritisch gekeken moet worden naar de gezondheidsbeïnvloedende aspecten van een dergelijk proces. Het is een feit dat kundige belangenbehartiging op dat gebied de hiervoor aangegeven victimisatie zou kunnen voorkomen.”

Reageer op dit artikel