nieuws

Optima zoekt steun bij Amev

Archief

Hypotheekadviesketen Optima zoekt financiële steun bij Amev. Het eigen vermogen van de Optima-holding is negatief, terwijl het jaarresultaat door een reorganisatie onder druk staat. Amev overweegt een aandelenbelang te nemen in Optima.

Onder de Optima-holding vallen onder meer het bemiddelingsbedrijf Optima Hypotheekplan Nederland, Optima Franchise en Optima Inkoopcombinatie. Na sluiting van het boekjaar 2000 stond het eigen vermogen van de holding op e -653.530. De voornaamste oorzaak hiervan ligt in een tegenvaller dat jaar van e 603.000, onder meer vanwege een afschrijving op “oninbare debiteuren” van e 338.000. Optima-directeur Arjen van Dun bagatelliseert de cijfers: “Het betreft een wijziging in de manier van boekhouden, meer niet.”
Van Dun (36) is samen met Klaas Dekker (38) eigenaar van Optima; zij begonnen het bedrijf in 1995. Van Dun erkent dat Optima in die jaren flink is gegroeid, maar nauwelijks winstgevend is geweest. “We halen al enkele jaren een winst van om en nabij de ton (in guldens). Het afgelopen jaar zal een neutraal resultaat opleveren.” Hij is verder wél enthousiast over 2001. “De omzet is met zo’n 20% gestegen tot ruim e 7 mln. Dit jaar moeten we boven de e 9 mln aan provisie-inkomsten kunnen uitkomen, waarbij een winstmarge gaat horen van 5%.”
Bij Optima werken momenteel 110 mensen (75 in fte) in de binnen- en buitendienst van het eigen bemiddelingsbedrijf. Volgens Van Dun werkten er in hoogtijdagen – voor de reorganisatie van vorig jaar – maximaal 130 mensen. Naast de eigen loondienst behaalt Optima omzet uit de franchise- en inkoopformule. Van Dun: “Er zijn nu veertig kantoren bij Optima aangesloten: 24 daarvan werken onder Optima-vlag en zestien maken gebruik van de inkoopformule.”
Amev-belang
Om de financiële problemen op te lossen, zou Optima steun zoeken bij Amev. Beide partijen zijn daar niet erg loslippig over. Van Dun: “Ik sluit niet uit dat een financiële instelling dit jaar een deelneming in ons bedrijf neemt.” En dat wordt Amev? Van Dun: “Amev is een belangrijk partner.”
Namens Amev voert Ruud Dekker het woord. “We praten met Optima over een intensievere samenwerking, ja. En daarbij zullen ongetwijfeld financiële afspraken worden gemaakt. Of dat resulteert in een participatie, is niet bekend.” Amev is volgens Dekker de laatste tijd geklommen op de Optima-lijst van belangrijke zakenpartners. Optima doet verder veel zaken met SNS Reaal (BLG Hypotheken, SNS Bank en Hooge Huys).
Arjen van Dun: “Provisie-omzet dit jaar boven de e 9 mln.”

Reageer op dit artikel