nieuws

Optima stelt hogere eisen aan deelnemers

Archief

Adviesketen Optima gaat hogere kwaliteits- en productie-eisen stellen aan zowel de aangesloten kantoren als de loondienstadviseurs. Van kantoren die komend jaar onvoldoende omzet genereren, zal afscheid worden genomen.

Bij de inkoop- en franchiseformules van Optima zijn in totaal 58 kantoren aangesloten: 29 franchisenemers en 29 inkoopvestigingen. Dit jaar heeft een verversing plaatsgevonden: van tien kantoren is afscheid genomen en tien kantoren (onder meer in Nijmegen, Schiedam en Deventer) traden toe tot de franchiseformule. Bij de inkoopformule sloten zich vier ondernemers aan.
Optima wil verder groeien in omzet, naar eigen zeggen om de aanwezige specialismen beter te kunnen benutten. Een rol zal echter ook spelen dat het bedrijf te kampen heeft met een negatief eigen vermogen en alleen dankzij een financiering van Amev (e 2,9 mln) het hoofd boven water heeft weten te houden. Aan de eigen loondienstadviseurs en aan de bij de formules aangesloten kantoren worden hogere omzet- en rendementseisen gesteld.
De nadruk wordt gelegd op de toetsing en verbetering van kwaliteit, kennis en ondernemingsplan. Daarnaast wordt de ondersteuning vooral gericht op kantoren waarmee intensief wordt samengewerkt. “Het afscheid nemen en het opstarten van substantiële samenwerking met nieuwe kantoren is onderdeel van de uitvoering van dit nieuwe beleid”, aldus Optima.

Reageer op dit artikel