nieuws

OptiePolis van De Friesland nog geen financieel succes

Archief

Bij de Friesland is vorig jaar het verzekeringstechnisch resultaat van het particuliere bedrijf verslechterd van e -1,5 mln naar e -4,4 mln. Dit kwam door introductie van de scherp geprijsde OptiePolis.

Ook in de ziekenfondssector liepen bij zorgverzekeringsgroep De Friesland de resultaten sterk terug. Zoals ook andere ziekenfondsen heeft De Friesland bewust een verlies gecreëerd door een lage nominale premie te vragen. Bij te veel reserves moet een ziekenfonds namelijk geld afstaan aan de algemene kas. “Voor dit jaar heeft minister Borst de solvabiliteitseis verhoogd en hoeven wij geen verlies te creëren”, stelt De Friesland.
Omzet
De groep had vorig jaar een omzet van e 521,3 (489,4) mln. De omzet van het ziekenfonds was e 440,0 (421,0) mln en van de aanvullende ziekenfondsverzekeraar e 30,8 (27,8) mln. De particuliere verzekeraar (hoofd- en aanvullende verzekeringen) had een omzet van e 44,2 (39,0) mln. Bij het bemiddelingsbedrijf bedroeg de omzet e 1,1 (0,8)mln en bij de reisverzekeraar e 1,1 (0,8) mln.
Resultaten
Mede door slechtere beleggingsresultaten daalde het totale nettoresultaat van e 13,5 naar e -3,2 mln. Dit was vooral te wijten aan het ziekenfonds bij wie het resultaat van e 8,0 mln zakte naar e -3,1 mln en de aanvullende ziekenfondsverzekeraar bij wie het resultaat daalde van e 4,3 mln naar e 1,7 mln. Bij de particuliere verzekeraar (hoofd- en aanvullende verzekeringen) daalde het resultaat van e 1,7 mln naar e -1,9 mln.
Het bemiddelingsbedrijf had een nettoresultaat van e 0,09 (0,05) en de reisverzekeraar van e 0,1 (0,07) mln. De ziektekostenverzekering voor personeel droeg bij met e 0,1 (0,8) mln.
Door afname van de herwaarderingsreserve van beleggingen daalde het eigen vermogen van de groep van e 166,0 naar e 141,7 5 (0,07
Het ziekenfonds had eind vorig jaar 339.985 (339.226) verzekerden. Hiervan hadden er 322.631 (321.357) een aanvullende polis, hetgeen neerkomt op 94,9%. De particuliere verzekeraar had 47.510 (45.128) verzekerden.

Reageer op dit artikel