nieuws

Optas neemt kijkje buiten het havengebied

Archief

Levensverzekeraar Optas wil door samenwerking met “gespecialiseerd intermediair en pensioenconsultants” nieuwe doelgroepen benaderen. Het havengebied is te klein voor de Rotterdamse maatschappij.

Optas beperkt zich nu tot ruim 60.000 pensioenverzekerden in de havens. Daar is het aantal werknemers de afgelopen twee decennia echter met eenderde afgenomen, waardoor het bestand actieve verzekerden en de bijbehorende premie-inkomsten teruglopen. Zo was Optas in 1999 nog goed voor een premieomzet van e 222 mln. Vorig jaar was daar nog maar e 141 mln van over. Daarvan is e 137,7 (139,3) mln afkomstig uit levensverzekeringen – voor 95% uit collectiviteiten – en e 3,6 (3,6) mln uit schadeverzekeringen (arbeidsongeschiktheid).
“Optas acht spreiding van actuariële en commerciële risico’s echter noodzakelijk en daarom blijft de strategie om te komen tot samenwerking met een complementaire partner”, zo meldt directeur Pieter Rietbergen in het jaarverslag. Optas zoekt al ruim een jaar vergeefs naar zo’n partner. Op korte termijn prevaleert nu het bewerkstelligen van autonome groei. “De financiële kracht, onze producten alsmede de kwaliteit van de backoffice en service maken dat mogelijk.” Op langere termijn heeft Optas als doel marktaandeel te verkrijgen in nieuwe afzetgebieden.
Jaarverlies
In het verslagjaar is de herwaarderingsreserve van Optas verdampt; in 1999 bedroeg die nog e 519 mln. Gevolg was dat enerzijds geen beleggingsopbrengst kon worden toegevoegd aan het resultaat en anderzijds de reserve aanvulling behoefde. Die tegenslagen hebben Optas uiteindelijk e 247 mln gekost, waardoor het jaarresultaat is omgeslagen van e 172,5 mln winst naar een verlies van e -103,8 mln. Dit is het eerste verlies sinds de oprichting van de havenverzekeraar in 1997, destijds voortgekomen uit het pensioenfonds voor havenarbeiders.
Het eigen vermogen nam door de malaise op de aandelenbeurzen met een kwart af tot e 771 (1.024) mln. De solvabiliteit is evenwel nog zes maal boven het door de Pensioen- en Verzekeringskamer vereiste niveau. Ultimo 2002 had Optas nog 18% (28%) van zijn beleggingen in aandelen zitten.

Reageer op dit artikel