nieuws

Oproep Verbond: ‘Hou fiscus uit lijfrentereclame’

Archief

Het Verbond van Verzekeraars heeft zijn leden weer opgeroepen terughoudend te zijn met het argument ‘fiscaal voordeel’ in reclames voor lijfrenteverzekeringen.

De oproep van het Verbond lijkt vooral gericht aan direct-writers als Centraal Beheer, Ohra en Postbank. De oproep was eerder gedaan tijdens de parlementaire behandeling van het Belastingplan 21e eeuw, waarin een forse beperking van de fiscale aftrekbaarheid van lijfrentepremies op het programma stond, en die uiteindelijk ook is doorgevoerd per 1 januari 2001.
De oproep blijft evenwel van kracht, aldus het Verbond in een circulaire. “In de Fiscale Verkenningen van het kabinet, zoals deze zomer gepubliceerd, ligt de basisaftrek lijfrente (weer) onder vuur. Nog steeds heeft de politiek de indruk dat het sluiten van levensverzekeringen vooral fiscal driven is.” Zeer terughoudend gebruik van het fiscale wervingsargument blijft daarom van belang, zo vindt het Verbond.
Aan het slot van de circulaire meldt Verbondssecretaris Leo de Boer dat het paaien van politici niet het enige argument is om terughoudend te zijn met het fiscale argument. De Boer: “Dit is overigens ook in het belang van de branche zelf: op lange termijn is het absoluut ongunstig als de consument de nuttigheid van levenproducten alleen associeert met de fiscale behandeling en niet met de feitelijke doelen van deze verzekeringen.”
Klacht
De Consumentenbond heeft eind vorig jaar een klacht ingediend bij de Reclame Code Commissie tegen diverse lijfrentereclames van levensverzekeraars (zie AM 24). De bond valt over het gebruik van de term ‘dubbel fiscaal voordeel’, als voor de premiebetaling gebruik wordt gemaakt van spaarloongelden. De circulaire van het Verbond ging overigens twee dagen voordat de Consumentenbond de klacht indiende, de deur uit.

Reageer op dit artikel