nieuws

Oproep tot kalmte voor dreigende afbraak Wabb

Archief

In het jaar 1996 maakte toenmalig minister Hans Wijers (Economische Zaken) een einde aan de ontheffing voor de provisiemaximering, een regeling die was ondertekend door 107 schadeverzekeraars. De Commissie Uitvoering Privaatrechtelijk Overleg (Cupo), een overlegorgaan van het Verbond van Verzekeraars met de intermediairorganisaties NVA en NBVA, protesteerde tevergeefs. Zij vreesde een stijging van de provisies bij gelijkblijvende premies, waardoor maatschappijen aan rentabiliteit zouden inboeten en daardoor selectiever zouden worden in de acceptatie. Voorts zou met onbegrensde provisies de onafhankelijkheid van tussenpersonen eerder in gevaar worden gebracht.

Het jaar 1996 stond verder in het teken van de plannen van het ministerie van Financiën om de Wet Assurantiebemiddelingsbedrijf (Wabb) stevig onder handen te nemen. De revisie moest onder meer leiden tot het afschaffen van het verbod op retourprovisie (artikel 16) en het schrappen van de wettelijke eis dat de beloning van de assurantietussenpersoon uitsluitend uit provisie mag bestaan (artikel 13 en 15). Ook daartegen hadden de tussenpersonenorganisaties en de verzekeraars grote bezwaren. “De afschaffing van het beloningssysteem tast de fundamenten aan van het verzekeringswezen en meer specifiek die van de assurantiebemiddeling”, zo stelden zij.
De NVA riep haar achterban zelfs op tot kalmte nadat het kabinet de plannen tot het afschaffen van de beloningsregels op tafel had gelegd. “Het is van groot belang dat de gehele bedrijfstak het hoofd koel houdt en niet op de zaken vooruit gaat lopen”, stond in een brief aan de leden. NVA-directeur John Pennink zei vooral te vrezen voor de reactie van buitenlandse verzekeraars en ongeorganiseerde tussenpersonen, aangezien daar vrijwel niemand greep op heeft.
Rimpeling
Na veel discussies werd retourprovisie mogelijk vanaf 1 januari 2000. Na een evaluatie door het ministerie van Financiën volgde op 1 april 2002 het schrappen van de eis van provisie als enige beloningsmiddel voor assurantietussenpersonen. De spreekwoordelijke steen in de vijver bleek in de praktijk vrijwel geen rimpeling teweeg te brengen.
“Het verdwijnen van de beloningsregels is geruisloos verlopen”, vindt John Pennink, destijds directeur van de NVA en tegenwoordig directeur van de Stichting Keurmerk Hypotheek Bemiddeling. “Maar de schrik vooraf was wel reëel. Een verworvenheid van vijftig jaar werd overboord gezet. Onze lobby heeft voor een zorgvuldig proces gezorgd. Het ministerie was vastberaden, maar heeft de zaken niet door de strot geduwd.”
Boudewijn van Uden, toenmalig secretaris van de NBVA en tegenwoordig directeur Marketing en Verkoop van Stad Rotterdam, vindt de lobby eveneens geslaagd. “Het uitstel en de geleidelijke invoering is daaraan te danken en mede daardoor zijn de gevolgen beperkt gebleven.” Van Uden vindt de effecten overigens meer dan een rimpeling. “Er is op aov-gebied het nodige gebeurd met retourprovisies en in de zakelijke markt is er wel degelijk meer retourprovisie dan voorheen.”
Fundament
Van Uden kan zich anno 2004 nog goed vinden in de toen door de bedrijfstak uitgedragen vrees dat ‘de afschaffing de fundamenten aantast van het beloningssysteem van de verzekeringsbedrijfstak’. “De toen voorziene effecten hadden dat fundament inderdaad weggegehaald. We vreesden dat bepaalde partijen retourprovisie zouden gebruiken om de portefeuilles van tussenpersonen leeg te halen. Een te gretig gebruik van retourprovisie als antwoord daarop, zou voor het intermediair bedrijfseconomisch onverantwoord zijn geweest.”
“En op termijn zou het ook lang niet altijd voordelig uitpakken voor de klant. Het provisiesysteem leunt op een soort solidariteit tussen klanten en risico’s. Natuurlijk zitten daar plussen en minnen aan, omdat je bij het ene product te veel betaalt en bij het andere juist te weinig. Maar het alternatief is een pittige rekening voor het sluiten van een avp-tje of voor het afhandelen van een schadeclaim.”
1996
– Sun Alliance stalt portefeuille bij volmachtkantoor- Beekhuis weg bij AOC- Beleggingsmammoet Robeco richt eigen levensverzekeraar op- Ex-directeuren Starlight nu actief bij TopAdvies- NVA roept kantoren op andere provisiestructuur af te wijzen- Reorganisatie op stapel bij NN- Oproep tot kalmte voor dreigende afbraak Wabb- Koolhaas onder vuur van vroegere gevolmachtigde- Kritiek op gedragscode Leven- Akkermans bezig met nettotarief voor pensioenproduct

Reageer op dit artikel